Den 17 juni avslöjade Samhällsnytt att en av de afghaner som tandhygienisten Bernt Herlitz tipsat Migrationsverket om försökt mörda en ungdom genom att sticka kniv i magen på honom. För gärningen dömdes han till 100 timmars ungdomstjänst utan utvisning. Enligt domen beror det milda straffet på den dömdes låga ålder. Idag kan Samhällsnytt visa att åklagaren i målet visste om att mannen var vuxen – men valde att ignorera bevisningen i huvudförhandlingen.

Afghanen Najeeb Ahmadi åtalades för mordförsöket, men dömdes enbart för grov misshandel. Enligt domen skulle straffet för gärningen hamna på två års fängelse för en vuxen person:

”Straffvärdet på den aktuella gärningen är enligt tingsrätten två års fängelse och för en vuxen person skulle fängelse normalt sett följa.”

Men eftersom Najeeb Ahmadi var registrerad som 16 år gammal fick han endast 100 timmars ungdomstjänst för det grova brottet. Inte heller utvisning yrkades vilket ledde till att mannen troligen kan stanna i Sverige tack vare regeringens och Centerpartiets amnesti för ensamkommande.

LÄS MER: Ensamkommande stack kniv i magen på ungdom – straffet blev 100 timmars samhällstjänst

Idag kan Samhällsnytt visa att åklagaren i målet Mats Wihlborg visste om att mannen var över 18 år gammal – men valde att ignorera uppgifterna.

I enlighet med Åklagarmyndighetens rättsliga promemoria om handläggning av ärenden där den misstänkta personens ålder är oklar bör åldersfrågan utredas innan åtal väcks.  Den 11 juli 2017 begärde utredare Rättsmedicinalverket om ett rättsmedicinskt utlåtande om den misstänktes åldern – vilket skulle ha betydelse för frågan om straffpåföljd. Två veckor senare inkommer ett utlåtande – som innehåller formuleringar som inte lämnar något utrymme för tolkningar:

”Det finns inte några tveksamheter om att den undersökta personen är äldre än 18 år”, står det bland annat att läsa i utlåtandet.

Hela dokumentet kan laddas ned och läsas på följande länk: Gotlands TR B668-17 Aktbil 36

Trots detta åberopade åklagaren aldrig utlåtandet under huvudförhandlingen. Inte heller hade han några invändningar mot att ”ungdomspåföljd” dömdes ut – något som tingsrätten reflekterade över i domslutet:

” Åklagaren har i och för sig givit in ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder där bedömningen görs att resultaten talar för att Najeeb Ahmadi är 18 år eller äldre. Åklagaren har dock inte påstått i målet att Najeeb Ahmadi skulle vara över 18 år, lagt fram utlåtandet vid huvudförhandlingen eller gjort gällande att ”ungdomspåföljder inte skulle vara aktuella pga Najeeb Ahmadis ålder. Tingsrätten utgår alltså ifrån att Najeeb Ahmadi faktiskt är 16 år vid påföljdsbestämningen.”

Tingsrätten är bunden till vad en åklagare yrkar i målet. Samtidigt väljer varje åklagare själv vilka delar av bevisningen som ska läggas fram vid huvudförhandlingen, uppger en expertkälla på Åklagarmyndigheten för oss:

– Det finns ingen anledning att underlåta att åberopa det (utlåtandet – anm.). Men inte heller något tvång att göra det. Varje åklagare bestämmer själv vilka handlingar/bevis de vill åberopa.

Sedan i måndags förra veckan har vi sökt Mats Wihlborg för att få en kommentar från honom om varför han aldrig åberopat utlåtandet om åldern eller yrkat på utvisning av mannen. Efter flera telefonsamtal som han inte svarar på kommer ett sms från Wihlborg:

”Fotboll Nu o hela kvällen” svarar han bland annat på vår begäran om att få prata med honom på telefon. Klockan är 16.14 på måndag den 18 juni. Enligt Åklagarmyndighetens löneadministration var det ordinarie arbetstid på myndigheten – fram till kl. 16.30.  Det finns inte heller någon anmälan om tjänsteledighet för den tiden för Mats Wihlborg.

Wihlborg lovade att besvara våra frågor på onsdags eftermiddag, men när vi ringer då får vi inget svar. Inga sms kommer den gången heller. Inte heller på torsdagen var det möjligt att nå honom – trots meddelanden som vi lämnat hos myndighetens telefonister och flera försök att nå honom på hans mobil. Enligt Åklagarmyndighetens löneadministration uppbär han en månadslön på 62 tusen kronor.

Det är inte första gången som Mats Wihlborg uppmärksammas i medier. Förra gången skedde det i samband med en misstänkt gruppvåldtäkt mot en rullstolsburen kvinna i Visby ifjol. Utredningen lades då ner trots att en av de misstänkta erkänt samlag med kvinnan. Mats Wihlborg var åklagare i ärendet, men hoppade av uppdraget på grund av hot.