Alla politiska löften, lagskärpningar och särskilda polisiära insatser till trots – det väpnade gängkriminella våldet fortsätter att skörda liv i oförminskad takt. När en månad fortfarande återstår av 2020 har fler personer skjutits ihjäl än under hela 2019.

2020 kommer att gå till historien som ännu ett rekordår för gängskjutningar med dödlig utgång med uppemot 45 dödsoffer. Det rör sig nästan uteslutande om uppgörelser inom eller mellan löst organiserade grupperingar av kriminella invandrare i ”utsatta områden” och Linda H Staaf, chef för polisens nationella underrättelseenhet, är kritisk till hur landets politiker låtit denna utveckling fortgå och eskalera i decennier.

– Det är effekterna av ett arbete som inte gjordes för 10, 20, 30 år sen. Det handlar mycket om en integrationsfråga. Det handlar om att samhället i stort drog sig ur de här områdena. Myndigheter och olika samhällsaktörer backade ur och lämnade boende vind för våg, säger hon i en kommentar till SR.

Rekordåret 2018 sköts 45 personer ihjäl. Hittills i år har 43 dödsskjutningar begåtts. Då återstår en månad av året och statistiskt bör ytterligare 2-3 dödsskjutningar hinnas med under perioden, vilket i så fall skulle innebära att 2020 blir det värsta året någonsin.

Från polisen kommer olika budskap om dödsskjutningarna – man säger sig satsa hårdare än någonsin på att få bukt med dessa brott men uppger samtidigt att just detta hårdare tryck från polisen har skapat en större oro i de gängkriminella kretsarna vilket tvärtom resulterat i att det grova väpnade våldet i stället ökat.

Enligt Linda H Staaf kan polisen ensamma inte längre upprätthålla lag och ordning i de ”utsatta områdena”. Man arbetar därför med att försöka ”återföra civilsamhället” till dessa områden i hopp om att det ska bromsa våldsutvecklingen. Men det kommer att ta lång tid menar hon.

– Sen behöver det här arbetet fortsätta innan vi kan anse att samtliga områden är fullt integrerade, för det är en lång väg dit.