Ylva Johansson + graf – foto Anders Henrikson, Wikimedia Commons
Inrikes

Regeringen allt längre från målet om EU:s lägsta arbetslöshet

Publicerad 10/6/2017
Annons

➤ SYSSELSÄTTNING Ett av den rödgröna regeringens mest profilerade löften och åtaganden är det om att med arbetsmarknadspolitiska reformer se till att Sverige år 2020 har den lägsta arbetslösheten i hela EU. Deadline kryper allt närmare och internationell statistik visar att Sverige inte klättrar i sysselsättningsligan, utan tvärtom sjunker.

Många bedömare ansåg redan när målet uttalades att det var orealistiskt, inte minst relaterat till Sveriges migrationspolitik, där en absolut majoritet av migranterna går direkt ut i långvarig arbetslöshet och inte ens hälften har arbete efter nio år i landet. Regeringen har emellertid inte velat backa från utfästelsen trots att det mesta pekar i riktning mot att målet inte kommer att klaras.

Eurostat är den institution som mäter och jämför EU-ländernas arbetslöshet. När den rödgröna regeringen tillträdde 2014 låg Sverige på tolfte plats i EU:s sysselsättningsliga. Sedan dess har Sverige halkat ned till en sextonde plats.

Sverige har idag en arbetslöshet på strax under 7 procent. Det ska jämföras med Tjeckien som idag har EU:s lägsta arbetslöshet med under 3 procent.

En avgörande skillnad mellan dessa två länder är att Tjeckien har ett mycket litet sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda medan Sverige har det näst största i hela EU. Detta beror i sin tur på att länderna har fört en migrationspolitik som skiljer sig markant åt.

I en intervju med SVT undviker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att svara på hur regeringen mer konkret planerar att nå det uppsatta målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Hon säger dock att regeringen inte har övergett målsättningen:

– Vi styr ju mot det här målet, och det är det som är i fokus för regeringens politik, så vi kommer att behöva göra ännu mer.

Johansson kommenterar Sveriges blygsamma sextonde plats i EU:s sysselsättningsliga med att ”det är glädjande att det går bra också för andra länder”. Hon menar också att den högkonjunktur som Sverige nu upplever är den rödgröna regeringens förtjänst.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons