Med hänvisning till ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet har regeringen beslutat att införa gränskontroll vid Sveriges inre gräns med start om några dagar. Kontrollerna kommer dock bara vara tillfälliga.

Det föreligger ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet som har sin grund i den situation som har uppstått efter flera uppmärksammade manifestationer som har hållits under våren, skriver regeringen i ett pressmeddelande och vad man refererar till är förmodligen Rasmus Paludans koranbränningar.

LÄS ÄVEN: Förlängd dansk gränskontroll – Sverige utgör islamisthot

Återinförd gränskontroll är enligt regeringens bedömning en åtgärd som i nuläget krävs för att kunna bemöta det hot som föreligger och är den enda tillgängliga åtgärden som ger förutsättningar för att kunna identifiera inresande personer som kan utgöra ett säkerhetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och inre säkerhet.

Gäller sex månader

De införs från och med den 12 maj men ska i dagsläget endast vara kvar till och med den 11 november.

Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och det är upp till Polismyndigheten att bestämma var och hur gränskontrollerna ska genomföras.

LÄS ÄVEN: EU kräver att Sverige slopar gränskontrollerna

Regeringen påpekar att även andra Schengenmedlemsstater såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark också har återinfört inre gränskontroller.