➤ Maria Ferm (MP) föreslår en årlig kvot på 500 migranter till Sverige till en kostnad av ca 200 miljoner kronor.

I samband med migrationsuppgörelsen hösten 2015, mellan regeringen och alliansen, enades man även om att utreda hur ett system skulle kunna se ut där migranter lagligt kan ta sig till EU för att söka asyl.

Uppdraget gick till Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson Maria Ferm som idag lämnade över sina betänkligheter till regeringen.

Ferm föreslår att man ska kunna ansöka elektroniskt om ett inresetillstånd till EU.

– Det skulle fungera på så sätt att man fick ett kortare tillstånd, på ett tryggt, lagligt och säkert sätt till EU för att kunna lämna in sin ansökan om asyl. I dag finns inga säkra och lagliga vägar för personer som vill ansöka om asyl att ta sig till EU, säger Maria Ferm till Sveriges radio.

Bland ansökningarna väljs sedan de personer ut som bedöms ha sannolikhet för att få asyl. Dessa får sedan lämna biometri-uppgifter och genomgå en säkerhetskoll på en EU-beskickning utanför unionens gränser och därefter få resa in i ett EU-land på ett kortare tillstånd för att genomgå själva asylprocessen.

– Jag tror att man kanske kan börja i en mindre skala, men att det är viktigt att öppna upp för en väg för personer som vill ansöka om asyl , att kunna göra det på ett tryggt och lagligt sätt.

Ferms utredning säger samtidigt nej till möjligheten att kunna söka asyl vid utländska ambassader, något som Miljöpartiet förordar. Detta menar Ferm skulle leda till större rättsosäkerhet.