I en sms-konversation mellan utbildningsminister Anna Ekströms (S) statssekreterare och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson bad regeringsföreträdaren att myndigheten skulle undanhålla information från Moderaterna.

Det var i november 2019 som Peter Fredriksson skickade ett sms till statssekreterare Erik Nilsson på utbildningsdepartementet i vilket myndighetsföreträdaren skrev att Moderaterna frågat om tidsplanen för införandet av digitala nationella prov håller.

”Innan jag svarar, vill jag stämma av med dig”, skrev generaldirektören till statssekreteraren enligt SR Ekot.

”Om du kan hålla dig till att säga att tidsplanen är pressad och att ni har en dialog med departementet – utan att säga att det inte håller med 2022 så vore det väldigt bra”, svarade Erik Nilsson och lade till att det vore ”mycket olyckligt om vi inte kunde ha en förberedd kommunikation om förseningen”.

”Bra, då gör jag så”, svarade Skolverkets Peter Fredriksson.

”Rimligt”

I en kommentar till SR Ekot skriver Erik Nilsson att det är ”rimligt att Skolverket samlat informerar om en sådan försening först när bedömningen är helt klar, och att alla riksdagens partier får informationen samtidigt”. Han får medhåll från Peter Fredriksson:

– Jag tycker att det är rimligt att jag kollar upp frågor som handlar om den politiska processen och ytterst om politiska beslut så att jag inte säger något jag inte ska säga.

Någon som anser att denna typ av kontakter mellan Skolverket och departementet, då oppositionen efterfrågat information som inte är sekretessbelagd, är olämpliga är yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

– Hur står det till med självständigheten på myndigheten när man i en sådan här banal fråga hör av sig till departementet för att komma överens om hur man ska kommunicera?

Den som begärde informationen var Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin.

– När jag som oppositionsföreträdare ställer frågor om ett ärende som är väldigt angeläget förväntar jag mig ett sakligt och korrekt svar, inte att man döljer fakta för att det inte passar utbildningsministern”, säger hon till SR Ekot.