Det finns ett stort allmänintresse kring Sveriges framtida EU-avgift som efter Storbritanniens utträde ur unionen uppges komma att chockhöjas med 35 procent eller cirka 15 miljarder kronor. Regeringen vill dock inte lämna ut det underlag utifrån vilket Finansdepartementet gjort sina beräkningar. Man vill heller inte svara på huruvida man är beredd att använda veto-instrumentet för att stoppa en avgiftshöjning.

Det är Europaportalen som begärt att få ut handlingarna från Finansdepartementet men av finansminister Magdalena Andersson (S) fått nej med motiveringen att underlaget är arbetsmaterial och inte omfattas av offentlighetsprincipen.

Av det svaret framgår inte om underlag och beräkningar senare kommer att överföras till offentliga dokument och inte heller varför Finansdepartementet anser det nödvändigt att vara hemliga med uppgifterna.

Gösta Brunander, som är pressekreterare för finansminister Magdalena Andersson, säger till Samhällsnytt att ”det inte finns någon anledning” att lämna ut dokumenten, även om det formellt inte möter några hinder och skulle kunna räta ut ett antal frågetecken. Han vill utöver det inte motivera departementets beslut.

En annan fråga som allmänheten velat ha svar på är huruvida regeringen i skarpt läge avser att stå upp för sitt retoriska krav på att den svenska EU-avgiften inte ska höjas. Sverige har möjlighet att som en sista utväg stoppa höjningen med ett veto, ett verktyg som enligt en färsk Sifo-undersökning en majoritet av väljarna vill att regeringen använder sig av om det skulle behövas.

LÄS MER: Stor folklig majoritet för svenskt veto mot höjd EU-avgift

Finansdepartementet har inte något besked om hur regeringen avser att agera inför ett eventuellt misslyckande i förhandlingarna om Sveriges EU-avgift – kapitulera eller lägga in veto. ”Det är en förhandlingsteknisk fråga” förklarar pressekreterare Gösta Brunander för Samhällsnytt och hänvisar bara till vad som redan är känt, att ”Sveriges linje är att när det blir färre medlemsländer är det också rimligt att krympa budgeten”.

När väljarna kan förvänta sig få se beräkningsunderlaget för Sveriges framtida EU-avgift och få ett besked om Ja eller Nej på veto-frågan – före eller efter riksdagsvalet i höst – är i nuläget oklart.