Nu sänker regeringen som utlovat reduktionsplikten. Idag remitterat nämligen en promemoria om sänkta reduktionsnivåer för bensin och diesel. Det är ett resultat av SD:s tryck på de andra Tidöpartierna om att sänka den svenska reduktionsplikten till sex procent för bensin och diesel 2024–2026.

I ett pressmeddelande säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) att regeringen vill värna familjers ekonomi.

– I det svåra ekonomiska läget som Sverige nu befinner sig i måste vi värna Sveriges familjers ekonomi. Pengar som skulle ha lagts på att betala höga diesel- och bensinpriser kan nu istället användas för att säkerställa att familjer har råd med mat på bordet, att vuxna har råd att åka till jobbet och att familjer har råd med barnens fritidsaktiviteter, säger Busch.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan kräver: Gör det dyrare att köra bil

Hade Sverige hållit fast vid de föreslagna höjningarna av reduktionsplikten, som Socialdemokraterna föreslår, hade en liter diesel kunnat kosta över sju kronor mer år 2026 jämfört med det förslag som nu remitteras. En full tank i en Volvo V70 kommer därmed att bli omkring 500 kronor billigare jämfört med om en vänsterregering hade styrt.

– Att använda en oproportionerligt stor andel av världens biobränslen är inte en strategisk och effektiv klimatåtgärd. Det var ett misstag av den förra regeringen att göra sig så beroende av reduktionsplikten som en enda klimatåtgärd, där de svenska hushållen fick stå för en stor andel av kostnaden för omställningen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Kan bli 5,50 kronor billigare

Den nya lägre nivån ska gälla under perioden 2024–2027. Den innefattar en sänkning av reduktionsplikten med 34 procentenheter för diesel samt 6,5 procentenheter för bensin från den nivå som annars skulle ha gällt 2024. Detta innebär att det redan år 2024 kan bli upp till 5,50 kronor billigare per liter diesel (inklusive moms) jämfört med om reduktionsplikten skulle förbli oförändrad. Med en socialdemokratisk regering hade reduktionsplikten istället alltså ökat.

– Tidöpartiernas överenskommelse kring reduktionsplikten går i linje med vad vi lovade väljarna inför valet förra året. Att vi nu lämnar en situation med extremt höga kostnader för diesel i Sverige är viktigt inte enbart för hushållen utan även för lant- och skogsbruket och näringslivet i stort, säger Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas talesperson för klimat-och miljöfrågor.

För 2025 respektive 2026 kan dieselpriset bli upp till sex respektive sju kronor lägre med de nya nivåerna jämfört med om reduktionsplikten behållits på tidigare beslutad nivå.

LÄS ÄVEN: Preem gör REKORDVINST på höga bränslepriserna