Tusentals unga i Sverige lever under hedersförtryck och att motverka och bekämpa alla former av hedersrelaterat våld och förtryck är centralt. Det skriver Tidöpartierna i en gemensam debattartikel samtidigt som man gett en utredare i uppdrag att att ta fram ett förslag till förbud mot äktenskap mellan kusiner.

Sedan tidigare har en utredning föreslagit att så kallade oskuldskontroller och oskuldsingrepp ska kriminaliseras och att den som inte avslöjar att ett barn tvingas till äktenskap gör sig skyldig till brott.

LÄS ÄVEN: Riskerna med kusiner som får barn fortfarande tabu i Sverige

Nu vill regeringen och Sverigedemokraterna gå vidare och fokusera på frågan med kusinäktenskap, något som under lång tid varit ovanliga men är en av många saker som Sverige lagt bakom sig men nu åter aktualiserats till följd av invandring från mindre utvecklande länder och kulturer.

De fyra partierna skriver i debattartikeln att det är viktigt att lagstiftningen speglar samhällsutvecklingen och att man därför gett en utredare i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot äktenskap mellan kusiner.

Klaner och organiserad brottslighet

I uppdraget ingår även att ta fram ett mer robust kunskapsunderlag när det gäller exakt vilka samhälleliga och medicinska konsekvenser som kusinäktenskap får.

Vidare konstaterar man att kusinäktenskap även kan vara inslag i klaner och andra släktbaserade nätverk, vilka i Sverige är en del av de parallella samhällsstrukturer som upprätthåller en egen social ordning i vissa områden. Släktbaserade nätverk förekommer också inom den organiserade brottsligheten.

När det gäller äktenskap är utgångspunkten självklar: ingen ska tvingas att gifta sig mot sin vilja. Sverige är ett tolerant land, men vi ska aldrig vara toleranta mot intolerans. Ett förbud mot kusinäktenskap är en del i att försvara en ordning där alla får leva sina liv, fria från förtryckande hedersnormer.

LÄS ÄVEN: Hammarkullen laglöst land – klan styr med våld och hot