Från att ha varit helt emot EU-minimilöner, och lovat att bekämpa dem med näbbar och klor, svänger nu regeringen helt. Sverigedemokraterna är starkt kritiska.

I slutet av 2020 presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en plan för att ge arbetstagare i unionen ”tillräckliga minimilöner som tillåter en skälig levnadsstandard var de än arbetar”. I Sverige, där löner främst sätts genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare utan statlig inblandning, har man länge varit kritiska mot planerna.

Tidigare i år stod det klart att Sverige inte får det undantag från direktivet om en europeisk minimilön man velat ha, och i november antog EU-parlamentets arbetsmarknadsutskott ett förslag om att införa minimilön i hela EU.

Att svenska löner ska sättas i Bryssel betraktas som ett direkt hot mot hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och sätter löner.

Svänger helt om

Då EU-nämnden på fredagen ska ta ställning till ett kompromissförslag om europeiska minimilöner har regeringen gjort en helomvändning och är nu positiv till förslaget, som även får stöd av LO.

Sverigedemokraterna är kritiska och vill i stället att Sverige följer Danmarks exempel och säger nej när EUs arbetsmarknadsministrar ska rösta på måndag.