Regeringspartierna S och MP har tillsammans med stödpartierna C och L kommit överens om att tillsätta en utredning för att skärpa kraven på den som vill bli svensk medborgare. I utredningsdirektiven har man dock skrivit in att inga grundlagsändringar får föreslås vilket sätter stopp för förslag som skulle syfta till att dra tillbaka medborgarskapet för personer med dubbla sådana.

Den 15 oktober 2020 ska utredningen lägga fram sina förslag, som i stället fokuserar på hur prov i svenska och samhällskunskap ska utformas och bedömas för att avgöra om någon kan bli svensk medborgare. I dagsläget är det endast SD och M som driver frågan om att kunna återkalla medborgarskap.

Därmed utesluter regeringen det som många menar är kanske den mest akuta medborgarskapsfrågan, att kunna återkalla medborgarskap från exempelvis IS-terrorister. Andra nordiska länder har redan denna möjlighet.

I Danmark gjorde man nyligen verklighet av återkallelse av medborgarskap, och innan dess har man redan beslutat att barn till IS-terrorister förlorar rätt till medborgarskap.

LÄS ÄVEN: Danmark: Barn till IS-terrorister förlorar rätt till medborgarskap

– De är födda av föräldrar som har vänt ryggen åt Danmark och därför ska de inte tillhöra Danmark, sa integrationsminister Inger Støjberg.

Den 1 maj 2021 ska utredningen lämna sitt slutbetänkande.

Förslag från SD 2012

Redan i oktober 2012 lämnade dåvarande Sverigedemokraterna Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson in en motion om att kunna dra tillbaka medborgarskap som erhållits på falska uppgifter, identitet eller på felaktiga grunder. Man hänvisade då bland annat till att krigsförbrytare, terrorister och grovt kriminella lyckats få uppehållstillstånd på falska grunder i Sverige och senare även svenskt medborgarskap.

2016 motionerade Ekeroth igen, då tillsammans med Adam Marttinen, om att kunna dra in medborgarskapet för just terrorister, detta som en del av ett större paket med åtgärder mot terrorism.