Samnytt har tidigare uppmärksammat de hårt kritiserade planerna på en aggressiv och omfattande ytterligare utbyggnad av den havsbaserade vindkraften. Många hade hoppats på att den nya regeringen skulle dra i bromsen, men nu kommer beskedet att man ger klartecken till en förtätning av vindkraften utmed landets kuster med hela 1 500 nya snurror.

Konkret handlar det i ett första skede om två stora kustbaserade vindkraftsparker i Västerhavet utanför Kungälv och Öckerö kallat ”Västvind” och ett annat mellan den östgötska skärgården och Gotland i Östersjön som getts namnet ”Dyning”.

Ska först utredas

Tidöregeringens klartecken innebär inte att spaden direkt börjar sättas i havsbotten. Innan något fysiskt händer ska länsstyrelserna i Västra Götalands och Östergötlands län utreda förutsättningarna för de nya jätteparkerna med vindsnurror.

I ett nästa skede ska Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utreda möjligheterna att dra kablar under vattnet från dessa två komplexen med vindsnurror och ytterligare ett: ”Galene utanför Västkusten. Slutligen ska de två berörda länsstyrelsernas lämna in sina yttranden till regeringen som därefter fattar ett slutgiltigt beslut.

Minst 1 500 nya vindsnurror

Totalt handlar det om minst 1 500 nya vindsnurror utmed kusterna. Det är framför allt Liberalerna i regeringen med partiets klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i spetsen som drivit på för att få igenom vindkraftsplanerna.

I pressmeddelandet på regeringens webbplats säger Pourmokhtari att ”det pågår ett intensivt och omfattande arbete […] för att bereda alla ansökningar som har inkommit från aktörer som vill bygga nya havsbaserade vindkraftsparker”. Åtskilligt fler vindkraftsparker kan därför tillkomma än de som nu getts preliminärt klartecken.

Del av ”klimatomställningen”

Klimat- och miljöministerns motivering är att de svenska kusterna behöver fyllas med vindsnurror som en del av ”klimatomställningen”, detta för att uppfylla de så kallade klimatmålen till 2045.

Kritiker menar dock att Sverige redan gjort sin del av det arbetet och i princip har noll nettoutsläpp. Andra anser att man i stället borde satsa hårdare på kärnkraft som både är mer tillförlitlig och avsevärt mindre invasiv i miljön.

Samnytt har tidigare publicerat bilder på hur kustmiljöerna kommer att förfulas av den aggressiva vindkraftsförtätningen. Se bilderna HÄR.