Kommittén får regeringens uppdrag att lämna förslag som ”långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige”.

Kommittén har döpts till Jämlikhetskommissionen och ska ledas av före detta generaldirektör Per Molander.

Förslagen som ska tas fram gäller bland annat åtgärder ”som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor”.

– Klyftor mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor, mellan stad och land, sliter sönder och skapar misstroende. Kampen mot de växande klyftorna är en av regeringens viktigaste uppgifter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa.