I ett beslut som väckte uppmärksamhet på tisdagen har den nya regeringen beslutat att göra det nationella forumet till den tolfte hbtqi-strategiska myndigheten påhejat av jämställdhetsministern och kulturministern.

Myndigheten ska i och med beslutet vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

– Forum för Levande Historia har ett viktigt uppdrag att stärka människors vilja att verka för alla människors lika värde. Det är därför positivt att de nu också får ett tydligare ansvar att arbeta med hbtqi-frågor, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L).

LÄS ÄVEN: Regeringen chockhöjer elskatten – inför även helt ny elskatt

I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under 2023–2025.

– Det är viktigt att arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter genomsyrar hela regeringens uppdrag, och därför välkomnar vi nu varmt Forum för Levande Historia som den tolfte hbtqi-strategiska myndigheten, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Förvåning

Uppmärksamheten har främst bestått av förvåning då många hade hoppats på att dylika utgifter skulle göras till något som hör till det förflutna i och med att den nya regeringen tog över.