Enligt ett förslag från Sverigedemokraterna bör Sverige lämna tillbaka Łaskis stadgar som antogs i Polen 1505. Utrikesminister Ann Linde (S) säger dock nej.

Łaskis stadgar trycktes på pergament och togs som krigsbyte på 1600-talet under kung Karl X Gustavs fälttåg i landet. I dag finns endast två stycken av de tolv ursprungliga exemplaren kvar, ett i Warszawa och ett i Sverige. Stadgarna är ett slags samlad dokumentation av dåtida lagar och förordningar.

LÄS ÄVEN: Ann Linde grundlurad av ryska troll – avslöjas vilja finansiera påverkanskampanjer

Tidigare i juli frågade Björn Söder (SD) Ann Linde (S) om ministern kunna tänka sig att visa välvilja genom att ta initiativ till att återlämna Łaskis stadgar till Polen med anledning av den betydelse som dokumentet har för landet och hur snabbt Polen agerat för Sveriges säkerhet – det sistnämnda en hänvisning till landets ratificering av den svenska Natoansökan.

Linde hänvisar i sitt svar till Sverige en mycket restriktiv inställning till att återlämna krigsbyten, något som i princip aldrig sker, och att krigsbyten från stormaktstiden inte anses vara stöldgods utan ”rättmätiga erövringar enligt dåtida folkrätt”, som Riksantikvarieämbetet uttrycker det.

Enligt Riksantikvarieämbetet hörde det till krigets spelregler att plundra fienden på den tiden. 

LÄS ÄVEN: Ann Lindes feministattack mot Turkiet kan spoliera svenskt Natomedlemskap

Under de svåra skogsbränderna sommaren 2018 skickade Polen ett stort antal brandmän till Sverige för att hjälpa till med släckningsarbetet.