Regeringen föreslår höjd skatt på alkohol och tobak och att detta ska implementeras i två steg, 2023 respektive 2024.

I pressmeddelandet från finansdepartementet skriver man att regeringen den 25 maj beslutat om en proposition med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter.

”Alkohol- och tobaksskatterna är effektiva styrmedel för att förbättra folkhälsan och innebär samtidigt ökade skatteintäkter”, heter det vidare.

Man hänvisar höjningen till att alkoholskatten inte har inte justerats sedan 2017 och tobaksskatten 2015, och ”i förhållande till invånarnas köpkraft har Sverige bland de lägsta cigarettpriserna i EU”.

Utöver omräkningar

Skatten på bland annat cigaretter och snus föreslås höjas med cirka tre procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka en procent den 1 januari 2024.

Tobaksskatten räknas årligen om utifrån förändringar i konsumentprisindex och dessa höjningar är utöver omräkningarna. Regeringen föreslår också att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka en procent den 1 januari 2024.

Fem och åtta procent

Skatten på bland annat öl och vin föreslås höjas med cirka fem procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka åtta procent den 1 januari 2024. Skatten på sprit föreslås höjas med cirka en procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka en procent den 1 januari 2024.

Förslagen om höjda alkohol- och tobaksskatter beräknas öka skatteintäkterna med knappt en miljard kronor 2023 och med ytterligare drygt en miljard kronor 2024.