Lagen, som digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) förordar, går ut på att sociala medier-företagen hålls delvis ansvariga för det som användare publicerar på deras plattformar.

– Ytterst är det den som själv skriver ett inlägg som är ansvarig, men jag menar att de sociala plattformarna måste ha ett medansvar för det som publiceras på deras plattformar och med det vill jag ha en skyldighet för företagen att ta ner olagligt material, säger Anders Ygeman till Sveriges Radio.

En dylik lag menar Ygeman skulle göra sig bäst på europeisk nivå då det rör sig om internationella företag. Men skulle det inte gå vill han se lagstiftningen på nationell svensk nivå.

Officiellt hänvisar man till att övervakningen syftar till att ta bort sådant som utnyttjande av barn och terrorpropaganda, men farhågor finns att det kommer användas godtyckligt och censurera oliktänkande och konservativa – något som redan görs regelbundet.

Samtidigt avvisar Ygeman att reglera vad som ska få stå på exempelvis Facebook inte kommer att inskränka yttrandefriheten.

– Det är ju redan idag olagligt att hetsa mot folkgrupp eller hota någon på sociala medier, men idag är ansvaret enbart den enskildes, jag vill också att det ska införas ett medansvar för plattformarna, för att se till att ta ner sånt material som strider mot de egna användarvillkoren eller strider mot lagen.

I september 2019 sa Ygeman att han tillsammans med ministerkollegor vid ett flertal tillfällen haft möten med de stora nätjättarna där man ”understrukit både en dialog mellan myndigheter och företag men också att företagen tar ett betydligt större ansvar”.