På tisdagen meddelade regeringen att man vill utreda om polis och åklagare ska kunna använda hemliga tvångsmedel utan att det finns en konkret brottsmisstanke. Det handlar bland annat om kunna avlyssna, läsa data och genomföra hemlig husrannsakan i vad man kallar förebyggande syfte.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över möjligheten för polisen att använda hemliga tvångsmedel. Regeringen vill se att myndigheten kan använda dessa tvångsmedel utan en förundersökning mot utpekad person.

LÄS ÄVEN: MSB vill få tillgång till avlyssning – ska ”identifiera påverkanskampanjer”

Utredaren ska presentera sina förslag 2 februari 2023. Inrikesminister Mikael Damberg motiverar förslaget med att det är verktyg som behövs för att förhindra allvarlig brottslighet som skjutningar och bomdåd i landet.

– Det vill säga ytterligare verktyg för att förhindra allvarlig brottslighet som tillexempel skjutningar och sprängningar, säger Damberg till SVT.

LÄS ÄVEN: Utländska myndigheter ska få direktåtkomst till uppgifter hos FRA