”Snabbt, förenklat och fel” – så kan finansminister Mikael Dambergs (S) svar sammanfattas om hur utformningen gått till av det senkomna stödet till de hushåll som drabbats av skyhöga elpriser till följd av den rödgröna elkrisen. En granskning visar nu att Damberg inte skämtade – stödet innebär reapris på elen i norr där den redan är billiga medan elkonsumenterna i söder som fått chockräkningar får väldigt lite kompensation.

Det var igår som regeringen genom finansminister Mikael Damberg (S) och energiminister Khashayar Farmanbar (S) presenterade regeringen elprisstöd. Många anser att det kommit alldeles för sent och när det nu anlänt visar det sig dessutom vara felkonstruerat.

Redan på torsdagen medgav Damberg när han intervjuades av statstelevisionen att stödet var så bristfälligt konstruerat att kunder i norr som var sparsamma med elen till och med kunde gå plus, samtidigt som de hårdast krisdrabbade i syd, som de senaste månaderna suttit i utkylda bostäder med ytterkläder på sig, kunde få väldigt lite i ekonomisk kompensation. Men så måste det få bli, resonerade Damberg, eftersom regeringen ”valde enkelhet och snabbhet” framför att ha inlett arbetet i tid och göra rätt.

Och så förefaller det också ha blivit. En jämförelse som nyhetsbyrån TT gjort visar att det i stället för ett rejält stöd till drabbade i södra Sverige blir el-rea i norra delen av landet. Ekonomer som kontrollerat uträkningarna bekräftar stödets felkonstruktion.

– Utformningen är inte träffsäker, den går på förbrukning och inte de som drabbas av höga elpriser, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank, i en kommentar till SvD.

I klartext betyder det att en villaägare i norr som förbrukat 2 000 kilowattimmar i december till ett lågt kW-pris får exakt samma ekonomiska stöd som den villaägare som förbrukat samma antal kilowattimmar men till ett skyhögt kW-pris.

TT:s jämförelse visar att villaägaren i norr i exemplet med stödet inräknat och om elkonsumtionen var densamma får en lägre elräkning än vad han eller hon fick samma månad året innan. för villaägaren i söder som fått se beloppet på sin elräkning mångdubblat jämfört med samma månad året innan blir det utbetalade stödet endast en marginell hjälp.

Mattias Persson på Swedbank är i likhet med många andra kritisk till att den svenska regeringen inte valt samma ersättningsmodell som den norska. Men förklaringen är alltså att man i Norge var ute i god tid med att ta fram stödet medan regeringen Magdalena väntade in i det sista och prioriterade att det skulle gå snabbt framför att det blev rätt.