Till 2024 ska Sverige ha 10 000 fler poliser. Det lovade inrikesminister Mikael Damberg (S) i en kommentar till TT i mars i fjol. Detta är också något som ingår i den så kallade januariöverenskommelsen. Men enligt Börje Carlsson med 46 år i polisyrket går det inte att nå målet.

Enligt Carlsson är regeringens löfte orealistiskt.

– Det måste sättas in åtskilliga utbildningsinsatser för att nå upp till politikernas siffror. Man måste gå med många poliser plus varje år för att komma dit. Granskar man siffrorna så går det inte att nå målet, det är min slutsats. Det tar åtminstone 15-20 år innan vi kan få ihop så många fler poliser, säger han till fPlus.

Carlssons egen uträkning visar att det krävs omfattande förändringar för att målet ska kunna nås. Han hänvisar också till att inte en enda av polisens sex utbildningskurser sedan januari 2016 varit fyllda. Dessa har genomförts med totalt 881 tomma platser.

I siffrorna han hämtat från polisen, Polisförbundet och andra officiella instanser framgår också att det 2024-2026 kommer ske stora pensionsavgångar. Det rör sig om ett nollsummespel, säger Carlsson.

”Fria fantasier”

Han får medhåll av Robert Thorburn, kommunikationsrådgivare och projektledare vid Svenskt Näringsliv.

– Det ständigt upprepade löftet om 10 000 polisanställda är inget annat än fria fantasier, fromma förhoppningar och fagra försäkringar för att visa väljarna handlingskraft. Risken är uppenbar att väljarnas förtroende för regeringen och den förda politiken minskar ännu mer. Min bedömning är att om allt går maximalt bra så kanske vi har högst 2 500 nya poliser till 2024, säger han till fPlus.

Ytterligare stöd för Carlssons bedömning kommer inifrån polisen där ansvariga för polisutbildningarna larmar om att platserna inte är i närheten av att fyllas. Av de 17 500 som ansökte godkändes bara var 27:e person vilket ledde till att endast 607 aspiranter påbörjade utbildningen. 413 av totalt 1 020 platser står nu tomma.

– Det är inte rätt väg att sänka kraven. Vi har mestadels jäkligt duktiga poliser idag. Men en polis får inte börja hyperventilera av skräck så fort den ser en pistol. Jag har jobbat i yttre tjänst i 19 år och blivit hotad med knivar, pistoler och älgstudsare och har aldrig dragit pistolen, utan alltid snackat mig ur situationerna. Det är viktigt att vi utbildar psykiskt stabila poliser.

Ett sätt att öka antalet poliser skulle enligt Carlsson vara att skära ned på den administrativa sidan.