För några år sen avslöjades hur fusket kring högstatusutbildningar som läkare och jurist varit organiserat och man har betalat rejäla summor för att säkerställa platser på dessa. Nu har regeringens utredare Anna Tansjö tittat på problematiken.

I somras lämnade Tansjö över sitt delbetänkande till regeringen. Då menade man att ingripande åtgärder för att motverka fusk är motiverade även om de innebär intrång i provdeltagarnas integritet.

– Jag föreslår att två olika typer av kontroller av provdeltagare ska tillåtas. Kontroll med radiovågsdetektor ska få utföras i syfte att upptäcka radiokommunikation till eller från en provdeltagare under pågående prov. Allmän in- eller utpasseringskontroll med kroppsvisitation ska få utföras inför eller efter ett provpass, för att söka efter elektroniska hjälpmedel, sa Anna Tansjö i juli.

Nu har man kommit fram till att fuskande studenter, som man samtidigt menar inte haft att göra på utbildningen, ska få behålla sina köpta poäng.

– Det kan ju tyckas självklart att studenten inte haft att göra på utbildningen från första början. Att ta både utbildningsplatsen och betyget skulle rätta till felet. Men vi har identifierat och analyserat en rad argument som talar för och emot att betygen tas, och vi landar i att studenten bör få behålla de tagna poängen, säger Anna Tansjö till TT.

Efter avslöjandena för några år tog Universitets- och högskolerådet, UHR, tillbaka eller höll inne provresultaten från 258 personer. 150 personer har också stängts av från att skriva högskoleprovet på grund av tidigare fusk.

”Studenten bör få behålla betyget”

Med UHR:s beslut som grund har ett flertal lärosäten beslutat att studenter som fuskat sig in på en utbildning mister sin plats. Hur man ska hantera avklarade poäng har dock varit en fråga man inte kunnat bringa klarhet i. Här menar Tansjö att då studenterna förmodas ha lärt sig det som gav poängen, kan de lika gärna få behålla dem.

– Rättsläget är oklart, och då blir nästa fråga om det ska införas en möjlighet att återta betyget. Vi har landat i att studenten bör få behålla betyget. Ett skäl är att ett beslut om återtagande riskerar att bli verkningslöst. Du kan ta ett betyg men du kan inte ta kunskaper från en person, säger Anna Tansjö.

Personer som fuskat tidigare ska kunna få sina kunskaper validerade om dessa söker en ny utbildning.

En annan aspekt man tagit hänsyn till är att fuskarna kan diskvalificeras från studiemedel i framtiden.