Från och med nästa sommar kommer enligt ett utredningsförslag hyrorna i nybyggda fastigheter inte att som hittills sättas genom förhandlingar mellan hyresvärdars och hyresgästers organisationer. I stället införs fri hyressättning, så kallade marknadshyror, där varje hyresvärd självständigt bestämmer hyran.

Den av regeringen tillsatta utredningen om en successiv övergång till marknadshyror i Sverige är nu klar. Utredarna föreslår att övergången inleds från och med 1 juli nästa år.

Då blir det, om förslaget vinner gehör i riksdagen möjligt för hyresvärdar att i princip sätta vilka hyror man vill upp till en nivå där efterfrågan sjunker till noll. Vissa begränsningar föreslås dock.

Bland annat får inflyttningshyran inte väsentligt överstiga hyrorna i befintliga fastigheter i området med liknande standard och höjningar ska med vissa undantag vara i paritet med konsumentprisindex. Förslaget innefattar endast nybyggnation, inte tidigare byggda fastigheter.

Utredningen ingår som en del i den JÖK-överenskommelse som regeringspartierna S och MP gjorde med C och L för att kunna sitta kvar vid makten efter riksdagsvalet 2018.

Vänsterpartiet hotar nu ånyo att fälla regeringen om förslaget röstas igenom. Det forna kommunistpartiet har kommunicerat sådana hot vid flera tillfällen tidigare under mandatperioden men hittills inte satt något av dem i verket.

Argument för och emot

Förespråkarna för marknadshyror menar att det är en lösning på bostadskrisen genom att det skapar incitament och ekonomi för fastighetsägare att bygga nytt och skapar en större rörlighet på bostadsmarknaden.

Motståndarna anser att det endast gynnar fastighetsägare i attraktiva områden att göra vinster utan krav på återinvestering i nya fastigheter och att det inte som på andra marknader går att åstadkomma en konkurrens som håller priserna nere.

Det har också varnats för ytterligare bostadssegregation och att svaga grupper med stort bostadsbehov såsom nyanlända invandrare och ungdomar inte kommer att kunna efterfråga de nya hyresrätter som byggs.

Andra har riktat kritik mot Hyresgästföreningen som i princip har monopol på att förhandla hyror samtidigt som organisationen i hög grad styrs av Socialdemokraterna som en extern del av partiet på samma sätt som LO på arbetsmarknaden.