Stefan Löfven med ensamkommande flyktingbarn. Foto Regeringen

Stefan Löfven med ”ensamkommande flyktingbarn”. Foto: Regeringen.

Inrikes

Regeringsproposition idag – 9 000 ’ensamkommande’ med avslag ska få ny chans att stanna och studera

Publicerad 4/19/2018
Annons

Regeringens förslag efter interna påtryckningar från Miljöpartiet, att stifta en riktad amnestilag för 9 000 så kallade ensamkommande flyktingbarn som fått avslag på sina asylansökningar har fått förödande kritik från bland annat den tunga remissinstansen Lagrådet. Regeringen går ändå vidare med lagförslaget. En proposition med smärre justeringar presenterades på onsdagen.

Formellt handlar det om att ge de 9 000 migranterna, som i de flesta fall fått avslag på grund av att ha ljugit om sin ålder, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för att studera på gymnasiet. Miljöpartiet, som ligger bakom förslaget, har dock ambitionen att dessa uppehållstillstånd sedan skall permanentas.

Oklar identitet inget hinder
Enligt propositionen skall även migranter som inte kunnat styrka sin identitet få stanna och beredas möjlighet till gymnasiestudier, något som bland annat Polisen uttryckt skarp kritik mot.

Alla garanteras gymnasieplats
Studierna skall vara gratis för migranten och bekostas av skattebetalarna. Inga krav ställs på formell gymnasiebehörighet. I motsats till svenska sökande som konkurrerar om en studieplats med sina betyg och ofta inte kommer in på önskad utbildning, ska alla migranter garanteras en studieplats.

Det är oklart vad som sker om en migrant inte fullföljer utbildningen eller får underkänt. Från lärarhåll har man uttryckt olust inför att vara den som håller i damoklessvärdet och genom studieomdömen avgör om en migrant ska få stanna i Sverige eller inte. Kritik har framförts om att detta kommer att leda till att samvetsömma lärare ger migrantelever godkänt trots att de inte klarat studierna.

Utbildningsplatser och lärare saknas
Oklart är också hur skolorna på kort tid ska kunna skaka fram 9 000 nya utbildningsplatser och lärare till dessa. Eftersom det rör sig om elever med låga eller obefintliga svenska språkkunskaper krävs också andra åtgärder i form av tolkar eller speciella läromedel för att migranteleverna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Uppges kosta tre miljarder
Den omedelbara kostnaderna för att låta de 9 000 ’ensamkommande’ med avslag stanna och studera uppges av regeringen till tre kvarts miljard kronor det första året och tre miljarder på ytterligare ett par års sikt. Det framgår dock inte vad som ingår i den kostnadsberäkningen eller hur den har gjorts.

Totalsågat lagförslag
Lagförslaget har tidigare totalsågats av Lagrådet vars jurister som anser att det inte uppfyller de mest grundläggande krav på lagstiftning och utgör en rättsvidrig särbehandling av en viss grupp. Miljöpartiet har emellertid inte låtit sig avskräckas av den tunga kritiken och Socialdemokraterna gör av allt att döma bedömningen att man hellre försöker driva igenom en underkänd lag än riskerar en regeringskris.

Oklart om förslaget går igenom
De är emellertid högst osäkert om regeringen kan samla ihop erforderligt majoritetsstöd i riksdagen för lagförslaget. Hittills har man bara fått med sig Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har aviserat att man tänker rösta nej. Centerpartiet vacklar däremot i frågan och om Annie Lööf väljer att göra gemensam sak med S, MP och V går förslaget igenom.

Det är oklart vad som kommer att ske med de 9 000 ’ensamkommande’ efter ett eventuellt nej till lagförslaget i riksdagen. Gruppen har tidigare iscensatt stora och utdragna ”strejker” och fått stöd från vänsterorienterade autonoma aktivistgrupper med försänkningar i flera politiska partier och medier.

Opreciserade justeringar
Regeringen skriver på sin webbplats att man gjort ”vissa justeringar och förtydliganden” i förhållande till den hårt kritiserade lagrådsremissen. Vilka justeringar som gjorts framgår dock inte och att dessa är marginella indikeras av att man i nästa mening uppger att förslagen i propositionen i huvudsak överensstämmer med förslagen i lagrådsremissen.

Man uppger dock att man nu genom en lagändring ämnar täppa till ett kryphål i lagen som gett möjlighet för kriminella med utvisningsbeslut som utdömts i samband med begångna brott att stoppa verkställandet genom att lämna in en ansökan till gymnasiet.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
630Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet
Annons