Efter en granskning av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstateras att Region Västernorrland inte kan garantera akut sjukvård under sommaren.

I granskningen har det framkommit att det råder allvarliga säkerhetsrisker för patienter på Region Västernorrlands sjukhus i sommar och att det föreligger en risk för att akut och nödvändig vård inte kan garanteras under sommarmånaderna i år.

LÄS ÄVEN: Läkare med utländsk utbildning överrepresenterade i Ivo-anmälningar

Man hänvisar beslutet till bemanningsläget och antalet vårdplatser vid sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Myndigheten förutsätter nu att regionen vidtar nödvändiga åtgärder för att lösa situationen.

Hyrberoende

– Jag tror att en av förklaringarna finns i ett stort hyrberoende vilket skapar en sårbarhet i organisationen, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Bellander till statstelevisionen.

Senast till den 16 september ska en redovisning ha kommit in till Ivo.

LÄS ÄVEN: Fullt på sjukhuset – patienter får grytlock i stället för larm

På sjukhuset i Sundsvall har man haft dubbelt så många patienter som det är bemannat för och tvingats gå upp i förstärkningsläge.