Masker för över 30 miljoner kronor som Region Stockholm köpte in underkändes. Innan reklamationsprocessen nådde domstol avbröts det hela då man menar att ta fallet vidare riskerar kosta skattebetalarna ännu mer pengar.

Beställningen på två miljoner masker bedömdes inte klara kraven på skyddsutrustning och skickades i fjol tillbaka. På företaget som sålt dem påstod man att de inte alls hade några brister. Därmed inleddes en reklamationsprocess, som dock avbröts.

Bakom bedömningen låg Helena Sundén, kanslichef för rättskansliet vid Karolinska universitetssjukhuset, som uppger att man gick igenom leverantörens utfästelser och kom fram till att det fanns en stor risk att regionen skulle förlora en eventuell tvist.

– Vi hade inte ett bevisläge som gjorde att vi med stor sannolikhet kunde vinna processen i domstol, säger hon till SVT Nyheter.

Man ska ha diskuterat vilka signaler beslutet kan skicka.

– Under pandemin fanns det omständigheter som gjorde att vi tog risker som vi inte skulle tagit annars. Men vi såg att det mest ansvarsfulla var att inte driva processen vidare, för hade vi tappat den i domstol så hade det kostat skattebetalarna ännu mer.

Hos leverantören Wequity säger vd Johannes Eriksson att den aktuella modellen av andningsskydd är testade och certifierade av Europeiska anmälda organ och därmed godkända för användning inom EU.

100 miljoner kronor

Minst nio av Sveriges regioner har fått reklamera skyddsmaterial som inte hållit måttet under pandemin.

– Det gick väldigt fort och det hände så mycket att vi var tvungna att testa nya vägar. Oftast var det lyckosamt men ibland inte, säger Jesper Zetterström, upphandlingschef på Region Kalmar, där man upptäckte att en uppsättning med 3 000 andningsskydd inte höll måttet när de testades.

Inom Region Stockholm har man fått problem med produkter till ett sammanlagt värde av över 100 miljoner.