2018 beskrivs som ett mörkt år för HBTQ-personer i Frankrike. Enligt en ny rapport från organisationen SOS Homophobie ökade antalet attacker mot gruppen med 66 procent.

SOS Homophobie är en telefonlinje dit offer anonymt kan anmäla överfall. 2017 registrerade man 139 fall, 2018 ökade antalet till 231.

Även när det gäller anmälda incidenter i allmänhet, inklusive trakasserier och diskriminering, var ökningen omfattande: 15 procent jämfört med 2017. Enligt rapporten sker de flesta incidenterna under dagtid på allmänna platser, på jobbet, i skolan och medan man handlar.

En kraftig uppgång av homofobiska attacker i Paris mot slutet av 2018 fick stor uppmärksamhet av offer i sociala medier och fick gruppen att kräva akuta åtgärder av regeringen. Jämställdhetsminister Marlene Schiappa svarade i november med en plan mot HBTQ-våld men enligt SOS Homophobie har bara två av tio utlovade åtgärder genomförts.

Enligt aktivisten Louis-Georges Tin har denna typ av attacker blivit mer synliga tack vare sociala medier där filmer i vilka homosexuella misshandlas läggs upp som någon form av underhållning.