I årets val är de hundratusentals fler än 2018 och får rösta för första gången, och det är en väljargrupp som ofta röstar på vänstern.

Andelen förstagångsväljare med utländsk bakgrund har nästan fördubblats de senaste 20 åren, från tolv procent 2002 till 23 procent vid valet i höst, detta enligt preliminära siffror från SCB.

LÄS ÄVEN: Så här många nya medborgare får rösta i valet 2022

Nästan 1,2 miljoner röstberättigade i år är födda i ett annat land – 200 000 fler än för fyra år sen. Väljargruppen röstar i hög utsträckning rött, på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Henrik Ekengren Oscarsson, professorn i statsvetenskap, säger till statsradion att det samtidigt är en grupp där färre röstar än befolkningen i stort.

Malmö

I höstens val har alltså nästan var fjärde förstagångsväljare utländsk bakgrund. I Malmö är andelen dock betydligt högre, där har nästan varannan väljare utländsk bakgrund, högst i landet.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Här är folkutbytet, Morgan”

Vid ett par val framåt kommer samma situation råda i Stockholm och ytterligare några år senare i hela landet.

Rött dominerar

I många så kallade utsatta områden och stadsdelar med hög andel invandrare dominerar framför allt Socialdemokraterna totalt. Några exempel:

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Befolkningsutbytet bekräftat i ny prognos

LÄS ÄVEN: Partiet Nyans mobiliserar inför valet: ”De framställer oss som hot”

LÄS ÄVEN: Första kvartalet: nästan 40 000 uppehållstillstånd