Klimatalarmister har länge hävdat att världshavens korallrev håller på att dö, bland annat till följd av den globala uppvärmningen. Mätningar för ett av de oftast som hotat utpekade korallreven – Stora barriärrevet utanför Australien – vederlägger dock teorin om en nära förestående katastrof. Det rapporterar amerikanska medier.

Tvärtemot klimatlarmen förefaller korallerna trivas bra i det rådande klimatet. Faktum är att de trivs bättre än någonsin. I varje fall om man ska tro de mätningar som Australian Institute of Marine Sciences (AIMS) gör varje år av korallbeståndet.

Inte sedan mätningarna inleddes för 36 år sedan har man kunnat se en så stark tillväxt av koraller vid Stora barriärrevet. Revet som av klimatalarmister dömts ut som på väg att dö återhämtar sig tvärtom snabbt. Den kraftiga tillväxten motsäger de hypoteser som skyllt koralldöden på klimatförändringar.

Sannolikt andra orsaker bakom koralldöd och -blekning

Den koralldöd som iakttagits har sannolikt helt andra orsaker. Det kan bland annat handla om giftiga utsläpp i haven. De koldioxid som klimatalarmisterna oroar sig över har tvärtom en stimulerande effekt.

Oro har även uttryckts kring det man kallar korallblekning, det vill säga att korallerna förlorar sina starka färger och blir allt blekare och i vissa fall nästa vita. Även det fenomenet tillskrivs nu av allt fler andra orsaker än antropocena klimatförändringar, Det kan i stället handla om naturliga cykler i ekosystemen, menar man.

Hälsomätare för världshaven

Just Stora barriärrevet har betraktats som en mätare på världshavens klimatrelaterade hälsa. När det nu återhämtar sig i rekordfart tvingas klimatalarmisterna antingen erkänna att man haft fel om hur haven mår eller att man haft fel om korallreven som mätinstrument.

FN-organet Unesco tog nyligen på den klimatalarmistiska rörelsens initiativ upp frågan att lista Stora barriärrevet som hotat. Frågan skulle också ha diskuterats på den internationella Världsarvskommitténs möte i Ryssland i juni. Det mötet har dock till följd av invasionskriget i Ukraina skjutits på en obestämd framtid.

Stora barriärrevets förvaltare, The Great Barrier Reef Marine Park Authority, är dock inte beredda att ta till sig siffrorna och blåsa faran över. Man fortsätter tills vidare att klamra sig fast vid den tidigare hypotesen att revet är på väg att dö och att det beror på klimatförändringar.

Svensk klimataktivist bakom revets domedagsprofetia

Den svenske klimataktivisten Johan Rockström är en av de som gjort internationell karriär på att peka ut Stora barriärrevet som dödsdömt till följd av mänsklig klimatpåverkan. I likhet med en annan profilerad svensk klimatlarmist, skolstrejkaren Greta Thunberg, är han också en av de starkaste domedagsrösterna i klimatdebatten generellt.