midsommar-barn-hijab-muslimer

Calle Eklund, CC BY 4.0 / Adam Jones from Kelowna, BC, Canada, CC BY-SA 2.0

Inrikes

Religion skapar avgrundsdjup barriär mellan svenska och utländska ungdomar

Publicerad 10/13/2022
Annons

När det gäller religion är det svenska ungdomar som i ett internationellt perspektiv är de extrema med en ytterst liten andel som ser detta som något viktigt, medan andelen är mångdubbelt högre bland utländska ungdomar. Denna diskrepans är något som kan göra det svårt att förstå varandras världsbild, vilket i sin tur gör det svårare att umgås och acceptera varandra, samt påverkar integrationen – det är ett par av slutsatserna i undersökningen.

Bland unga med helsvensk bakgrund uppger endast 14 procent att man ser religion som viktigt. Motsvarande andel för unga med utländsk bakgrund är över 70 procent. Det är siffror som framgår av boken Integration bland unga – en mångkulturell generation växer upp, vilken bygger på en unik studie av 5 000 ungdomar i Sverige.

LÄS ÄVEN: Nyanlända ska få bättre undervisning om svenska normer och värderingar

“De största skillnaderna mellan unga med svensk och utländsk bakgrund handlar om religion och värderingar”, skrev bokens författare nyligen på DN Debatt. Skillnaderna påverkar bland annat frågor som aborter, skilsmässa, samkönade äktenskap och jämställdhet.

– Det är en jättestor skillnad. Men det man måste ha med sig är att det är ungdomarna med svensk bakgrund som är extrema ur ett internationellt perspektiv, säger Carina Mood, professor i sociologi, till Dagen.

Hon är en av dem som står bakom forskningen på Institutet för framtidsstudier och Stockholms universitet.

Tyr sig till de egna

Effekten dessa avgrundsdjupa skillnader kan få menar hon är att det kan vara svårt att förstå varandras världsbild, vilket gör det svårare att umgås och acceptera varandra. Och då fler personer med en stark religiositet får mer plats i det offentliga rummet kan det verka främmande för många svenskar.

Ytterligare ett område detta påverkar påpekar Mood är vilka man umgås och bildar familj med. Särskilt ser man att flickor med utländsk bakgrund bildar familj med sådana som har samma bakgrund.

Anledningen till att just muslimer i större utsträckning än andra lyckas överföra sin tro till nästa generation tror hon beror på att grupper från Mellanöstern och Afrika har en starkare familjeorientering.

Sverige unikt

Att det är Sverige och svenskarna som är de extrema i ett internationellt perspektiv är något som redan tidigare bekräftats i en undersökning av värderingar. Detta är något man trott att invandrare från världens mest dysfunktionella samhällen ska anpassa sig till och vilja vara en del av.

LÄS ÄVEN: Ny studie slår fast – mångfald gör samhället svagare

Få har insett hur världsunik denna högtillitskultur är som man tagit för given och inte insett värdet av att skydda och konservera. Nu håller den påtvingade mångkulturen också på att erodera denna höga tillit.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1022Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons