Med hänvisning till ett ansträngt personalläge har Region Dalarnas kris- och traumamottagning i Borlänge infört remisstopp. Medan medborgare avvisas fortsätter man dock att ta emot migranter.

Personalläget ska ha lett till orimligt långa väntetider. Man ska även ha svårigheter med att rekrytera personal.

Enligt SR P4 Dalarna har det skett en kraftig ökning av antalet remisser till Kris- och traumaenheten i Borlänge sedan Region Dalarna beslutade att inte bara asylsökande och nyanlända ska erbjudas tillgång till vården man erbjuder. Men nu ändras alltså det beslutet och endast asylsökande och nyanlända får återigen tillgång till vården.

Andra vårdenheter får nu behandla traumapatienter själva.

2018 skickades 154 personer dit med remiss och fram till den 13 december 2019 var antalet 200.

Stort budgetunderskott

Samhällsnytt kunde igår berätta att Borlänge brottas med höga underskott i välfärdsbudgeten till följd av skenande kostnader för socialbidrag, och att det ekonomiska läget för 2020 kan komma att bli än mer ansträngt.

Låg kompetens bland de många nyinflyttade till kommunen anges som skäl till kostnadsökningen och svårigheterna att fylla de vakanser som finns i kommunen, exempelvis på traumamottagningen.

LÄS ÄVEN: Kommun spräcker redan hög socialbidragsbudget med 11 miljoner: ”Får se om det räcker”