Missnöjet med makthavarnas hårda nedstängningar av samhället som metod att hejda corona-virusets framfart ökar i flera länder. I Italiens huvudstad Rom öppnar nu restauranger sina dörrar för middagsgäster i vad man kallar en ”artig protest” och ”civil olydnad” mot de restriktioner som slagit hårt mot branschen. Det rapporterar EuroNews.

Regeringen och myndigheterna har infört mycket långtgående begränsningar i de medborgerliga fri- och rättigheterna för att stoppa spridningen av covid-19 i landet. Som ett av de hårdast drabbade länderna i Europa anser man de drastiska åtgärderna nödvändiga.

Men bland medborgare och näringsidkare som drabbas av restriktionerna jäser missnöjet. Ett uttryck för detta är att restaurangägare nu börjat trotsa förbudet att hålla öppet. När förbudet utökades till att gälla även hämtning av mat, så kallad take-away, ansåg många att det var dags att protestera.

Bland de krögare som nu håller öppet för middagsgäster i strid mot restriktionerna ser man det inte som något brottsligt utan som civil olydnad och en protestaktion för att få gehör hos beslutsfattarna för det växande missnöjet med hur besluten drabbar civilsamhället.

En av dem är Armando Minotti som driver restaurangen Loste Ria i södra Rom. Han säger i en kommentar till media att ”vi kan inte fortsätta så här”. Armando kan inte längre försörja sin familj och den ekonomiska kompensationen från regeringen för de uteblivna inkomsterna har varit helt otillräcklig.

– Låt oss kalla det för et artig protest. Om polisen kommer – och det gör de säkert – bjuder vi in dem. Vi godtar böterna men vi kommer att fortsätta hålla öppet och inte stänga igen. Därför att det är omöjligt att fortsätta så här.

På andra sidan staden skyfflas nu pizzorna ut ur ugnarna hos Fuoco & Farina i samma takt som före pandemin. Ägaren Max Vietri kallar öppethållandet för ”civil olydnad”.

Särskilt missnöjd är han med att regeringen blivit inkonsekvent och låter vissa näringsidkare hålla öppet med andra tvingas att stänga. Det är inter rättvist, menar han. Kritiken handlar också om att reglerna är otydliga och att regeringen hittar på nya hela tiden.

– Regeringen ändrar reglerna varje vecka. Det är absurt, slå Max fast.

Italien har haft över två miljoner konstaterade cocid-sjuka och dödsfallen i landet uppgår till drygt 80 tusen.