I broschyren Sexuell hälsa och rättigheter i Sverige, som vänder sig till nyanlända hbtq-personer, skriver RSFL att man som ”papperslös” ska vara medveten om att man kan tvingas lämna landet ifall man kontaktar en myndighet.

Det är under avsnittet Att tvingas sälja sex man informerar om att det är ett brott att tvinga någon att ha sex med andra. Istället för polisen eller andra berörda myndigheter uppmanar man utsatta att hellre ta kontakt med ”en ideell organisation” och exemplet man ger är organisationen Ingen människa är illegal.

Ingen människa är illegal beskrivs som ”ett svenskt nätverk av aktivister som verkar för människors rätt att välja var de vill leva, i första hand att vem som helst ska få bosätta sig i Sverige”. Man stödjer illegala invandrare med bostad, förskoleplats, vård m m.

RFSL uppbär offentliga bidrag.