Ett forskningsprojekt vid Södertörns högskola har tilldelats 43,8 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond för bedriva forskning i det romska språkets utveckling och utmaningar i världen, rapporterar SVT.

År 2017 grundades nordens första professorstjänst i romsk forskning vid Södertörns högskola. Kimmo Granqvist är professorn i romsk forskning och ansvarig för att starta upp projektet som nu ska behandla det romska språkets ställning och utmaningar i världen. Forskningsprojektet kommer att bedrivas under en sexårsperiod och Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet med 43,8 miljoner kronor, skriver SVT.

– Det vi vill ta reda på är i vilka sammanhang romer använder sitt språk, och i vilka sammanhang de använder ett annat språk, förklarar Kimmo Granqvist till SVT och fortsätter,

– Det romska språket är under ständig förändring. När det beblandas med andra romska dialekter, vad är det som händer då, vad får man för resultat?

Den största studien någonsin

Det har tidigare bedrivits forskningsprojekt om det romska språkets utveckling, men aldrig ett sådant här utbrett projekt, menar professor Kimmo Granqvist.

– Det är den största forskningen som gjorts om det här, och förmodligen även den största forskningen om romer och det romska språket någonsin.

Uppemot tjugo forskare kommer att delta och göra fältstudier i Norden, Europa, och Latinamerika. Projektet hoppas även på att rekrytera nya forskare bland romerna.

Texten är uppdaterad: SVT skrev först att det var Riksbanken som betalade ut pengarna. Det stämmer inte. Det är alltså Riksbankens Jubileumsfond som betalade ut dessa, vilket är en fristående stiftelse. Läs mer om Riksbankens Jubileumsfond nedan.

Fakta om Riksbankens Jubileumsfond
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Även om namnet på jubileumsfonden leder tankarna till Riksbanken så är den fristående från dem.

Det var genom ett beslut i riksdagen 1962 som en donation från Sveriges riksbank godkändes, som ville uppmärksamma bankens 300-årsjubileum 1968 och samtidigt främja ett angeläget nationellt ändamål. Den årliga avkastningen av Jubileumsdonationen skulle användas till att främja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. Efter ett utredningsarbete under ledning av statsminister Tage Erlander, beslutade sedan riksdagen den 2 december 1964 att inrätta en stiftelse för denna donation.

Den 1 januari 1988 fick Riksbankens Jubileumsfond nya stadgar, vilka innebar att stiftelsen blev en självständig finansiell aktör.