Riksbanken beslutar idag att höja sin styrränta med 50 punkter, det vill säga med en halv procentenhet. Det meddelas efter morgonens penningpolitiska möte. Därmed kommer styrräntan från nästa vecka vara 3,0 procent.

Riksbanken konstaterar att inflationen i Sverige är högre än väntat, drygt 10 procent i december. Inte minst beror det på skenande energipriser, men även frånsett dem är inflationen hög.

Hög inflation slår hårt mot hushållen, och det blir allt svårare för allt fler att klara sin vardagsekonomi när priser på bensin, mat och andra varor ständigt blir högre.

Gör som ECB

Europeiska centralbanken (ECB) höjde förra veckan sin styrränta med lika många punkter som Riksbanken nu höjer med, till 2,5 procent, och har sagt att den har för avsikt att höja räntan ännu en gång nästa månad med lika många punkter.

Att ECB höjer och väntas höja sin ränta bedömer Riksbanken i en penningpolitisk rapport bidrar till inflationen i Sverige – det vill säga stigande priser.

Dagens beslut innebär att den svenska styrräntan även fortsatt ligger en halv procentenhet över den som råder i euroområdet i ett försök att ”försvara” kronan och dämpa inflationen.

Samtidigt ligger den svenska räntan lägre än i länder som USA och Storbritannien. Det innebär exempelvis att en sparare som köper statsobligationer får bättre avkastning på sina pengar i något av de länderna.

Faksimil

I kombination med valutarisken kan det göra att den svenska kronan uppfattas som mindre attraktiv att ha sina tillgångar i. Riksbanken meddelar dock att den planerar för andra åtgärder för att locka ”utländska aktörer att investera i svenska tillgångar”.

Bolånerisk

Att räntan inte höjs ännu mer, trots Riksbankens konstaterande att inflationen är för hög, beror på att snabba kraftiga räntehöjningar skapar bekymmer för i synnerhet dem med stora bolån. De får helt enkelt problem med att betala på sina räntor och amorteringar.

”I den svenska ekonomin är räntekänsligheten högre än tidigare, på grund av hushållens ökade skuldsättning och de korta räntebindningstiderna på deras bolån”, skriver Riksbanken i sin rapport. Den fortsätter:

”Även i ett internationellt perspektiv är av allt att döma räntekänsligheten större i Sverige än i många andra ekonomier”.

Fler räntehöjningar kommer ”sannolikt” göras ändå under våren, meddelar Riksbanken. Med hur mycket avslöjas emellertid inte.