Sveriges nytillträdde riksbankschef Erik Thedéen bekymras över att hushållen inte tycks tro på centralbankens budskap om räntan, vilken kan tvinga honom att höja den ännu mer.

På drygt ett år har Riksbanken höjt styrräntan från noll till 3,5 procent. Men under första kvartalet växte Sveriges ekonomi och inflationstakten var i mars över tio procent. Bostadspriserna fortsätter öka.

– Om någon hade sagt till mig för ett år sedan att räntan skulle vara på den här nivån, så hade vi nog trott att vi skulle ha sett en sämre utveckling än den vi nu sett, säger Erik Thedéen till SvD.

LÄS ÄVEN: SCB: Maten 20 procent DYRARE än för ett år sedan

Effekterna av räntehöjningarna har inte blivit så stora som man hoppats, konstaterar han.

– Det är ju en relativt god utveckling i svensk företagssektor, med undantag av detaljhandel och bygg. I övrigt så är det ju inte någon kris i svensk företagssektor. Går det sämre? Ja, det går sämre. Men det är ingen kris.

Han vill inte uttala sig om framtida penningpolitik men hänvisar till hur man har hittills hela tiden fått agera mer och mer.

– Varje gång vi har lagt en ny ränteprognos så har vi senare justerat upp den. I april justerade vi upp den ytterligare en gång. Det är väl ett tecken på att penningpolitiken kanske inte biter som vi har tänkt.

Kriget påverkar

Hade inte Ryssland invaderat Ukraina hade inflationen varit mycket lägre, menar han, och pekar ut ett minskat utbud av framförallt olja och gas på grund av kriget vilket tryckt upp priserna brett i hela ekonomin.

Mer än 80 procent av alla varor och tjänster stiger nu med mer än fyra procent – dubbelt så mycket som Riksbankens inflationsmål på två procent.

– Om du frågar mig om vad är jag mest orolig för så är det att inflationen har bitit sig fast i de här delarna som inte direkt påverkas av energipriser, säger Erik Thedéen.

Kan vara på väg att vända

På måndag kommer inflationssiffrorna för april och vissa tecken finns på att det nu kan börja vända nedåt igen.

– Vi tror ju att vi efter det här faktiskt kommer ner till en värld som ganska mycket liknar den värld vi hade innan. Nämligen låg inflation och inte allt för höga räntor, säger Erik Thedéen.

– Det finns en stor risk för att det blir ett annat scenario.

LÄS ÄVEN: Trendbrottet: Matpriserna på väg nedåt