Statstelevisionen och Riksidrottsförbundet ser stora problem med att golf spelas av mestadels medelålders svenska män. Det visar sig bland annat i en traditionellt ”gubbig” mat i restaurangerna. Enligt förbundet måste man hitta incitament för att bryta situationen som den ser ut idag.

På tisdagen publicerade SVT inslaget ’Så ska golfen överleva – satsar på jämlikhet’. Reportern inleder inslaget med att berätta att ”man tänker ju inte på vem som bestämmer inom Idrottssverige och Golfsverige – med det är ju det frågan handlar om idag”.

Enligt inslaget har Golfsverige ett problem eftersom majoriteten av de personer som utövar sporten är män. Det uppges bland annat visa sig i färre toaletter längs banorna och att det är traditionellt ”gubbig” mat i klubbrestaurangerna.

Svensk härkomst ses som ett problem
Som expert har reportern tagit in Jenny Svender som är jämställdhetsansvarig vid det skattefinansierade Riksidrottsförbundet. Hon har kartlagt idrottsrörelsen och kommit fram till att det råder en könsfördelning där män utgör 60 procent. När det gäller golf framgår det i inslaget att majoriteten är ännu större – 73 procent av spelarna är män.

– Det är inte vilka män som helst utan det är ganska hög ålder, medelåldersmän och också av svensk härkomst, säger Svender.

LÄS ÄVEN: SVT slår larm – för lite mångkultur i orienteringsspåret

”Alltså, golfen har ett problem”, konstaterar opartiska SVT:s reporter med pålagd speakerröst.

Svender berättar att hon upplever sig möta motstånd i arbetet med att förändra eftersom nuvarande situation fungerar bra för många. Hon menar att det är många som är gynnade i den nuvarande situationen och därför måste man hitta incitament för att lyckas bryta.


Jenny Svender håller föredrag om jämställdhet och inkludering. Faksimil Facebook

”Traditionell gubbmat är väl antagligen svensk husmanskost”
I sociala medier möter inslaget kritik för att vara vinklat. En person kallar inslaget för hjärntvätt.

Per Sefatsson (AfS) undrar hur spelarna som betalar för golfen kommer att reagera.