Enligt rikspolischef Anders Thornberg beror de senaste årens eskalerande tillväxt i de kriminella miljöerna på olika faktorer, varav en är migrationen. Han beskriver läget som synnerligen allvarligt.

Thornberg deltar på Folk och Försvar som pågår i veckan och talar om det allvarliga läge Sverige befinner sig i med kriminella gäng som låtits växa sig allt starkare och i vissa fall lyckats infiltrera myndigheter och andra institutioner.

– Åren 2020 och 2021 sköts sammanlagt nära 100 personer till döds i vårt land. Och i går sköts ytterligare en person ihjäl. Den grova organiserade brottsligheten, skjutvapenvåldet och sprängdåden har blivit en av de främsta utmaningarna för svensk polis och hela samhället, säger rikspolischefen på säkerhetskonferensen Folk och Försvar.

LÄS ÄVEN: Rikspolischefen varnar för klanerna

Thornberg pekar ut en ökad efterfrågan på narkotika, den tekniska utvecklingen men också migration och bristande integration som några av de främsta skälen till situationen.

Läget är nu synnerligen allvarligt, varnar Anders Thornberg, och för att effektivt kunna bekämpa gängen efterlyser han flera ändringar. Socialtjänsten behöver stärkas och finnas tillgänglig dygnet runt i Sveriges 61 utsatta områden, tillgångarna hos de kriminella måste kunna förverkas enklare, straffen måste skärpas för organiserade brott och information måste lättare kunna delas mellan myndigheter.

LÄS ÄVEN: 40 kriminella släktnätverk i Sverige: ”Kommit enbart med syfte att organisera kriminalitet”

Han anser också att polisen inte ska behöva ta hand om psykiskt sjuka och berusade personer och påpekar att polisen under i fjol åkte på 24 000 självmordslarm.