Under de muslimska kravaller som under påskhelgen har iscensatts på olika håll i landet har polisen iakttagit att de muslimska våldsverkarna fått uppbackning av välkända gängmedlemmar. Myndigheten utreder nu hur långtgående samarbetet är mellan dessa två grupperingar.

– Vi har misstankar om att de inblandade har kopplingar till kriminella gäng, säger Anders Thornberg.

Det är en uppfattning som delas av nationella kommenderingschefen Jonas Hysing och Säpo som Polismyndigheten nu samarbetar med i utredningen av de många brott som begåtts under de muslimska upploppen.

Samarbetet mellan muslimska fundamentalister och gängkriminella kan enligt Polismyndigheten förklara varför så mycket av våldet och aggressionerna riktats mot polisen. Thornberg uppgav att han nu för samtal med riksåklagaren för att lagföra de gängkriminella individer som identifierats som deltagare i våldsamheterna.

26 skadade poliser

Jonas Hysing gav vid pressträffen en översikt av de person- och egendomsskador som de muslimska upploppen hittills försorsakat.

– Totalt har vi haft 26 skadade kollegor, 20 skadade eller förstörda fordon och 14 skadade ur allmänheten.

Han uppgav vidare att i genomsnitt 200 våldsverkare deltagit i vart och ett av upploppen där våldsbejakande muslimer i lokalsamhället och gängkriminella gjort gemensam sak.

– Det är synnerliga allvarliga brott som riktats mot vårt samhälle, konstaterade Anders Thornberg men hade inga närmare besked om hur polisens arbete kan förändras och förbättras framgent för att undvika en upprepning av påskhelgens skandalscener.