Regeringen vill utöka det europeiska Schengensamarbetet. Men det vill varken Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna – något som kommer att innebära en förlust för regeringen i frågan.

Det var på torsdagens möte i justitieutskottet som regeringen presenterade ett förslag om att Sverige ska ställa sig bakom ett utökat Schengensamarbete. Tjeckien, EU:s nuvarande ordförandeland, är drivande i frågan och vill att alla medlemsländer ska besluta om detta i december.

Enligt förslaget ska Sverige säga ja till att släppa in Rumänien, Bulgarien och Kroatien i det utvidgade samarbetet, något som Ardalan Shekarabi (S), vice ordförande i justitieutskottet, menar vore dåligt för Sveriges inre säkerhet.

– Det här är ingen liten fråga. I praktiken skulle det här innebära att kontrollen vid in- och utresa tas bort. Vi gör inte bedömningen att det ligger i Sveriges intresse vad gäller den inre säkerheten att göra detta, säger han till DN.

LÄS ÄVEN: Sandlåda på skolgård används som toalett nattetid av tiggare – stängs ned

SD vill stärka gränskontroller

Sverigedemokraterna håller med. Partiet står för att man tvärtom ska stärka de enskilda EU-ländernas rätt till gränskontroller.

När det gäller Bulgarien och Rumänien upplever Sverige i dag omfattande problem med att medborgare från dessa länder missbrukar det befintliga rörlighetsdirektivet som utmanar den allmänna ordningen i Sverige”, skriver Adam Marttinen, SD:s ledamot i justitieutskottet, i en kommentar till DN, med hänvisning till bland annat det omfattande hitresta tiggeriet från dessa länder.

SD konstaterar också att de i förslaget aktuella länderna har problem med omfattande korruption och bristande arbete mot organiserad brottslighet.

Eftersom att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans har en majoritet i riksdagen skulle regeringens förslag om öppnare gränser fällas vid en omröstning.

LÄS ÄVEN: Antalet hitresta tiggare ökar trots samarbetsavtal med ursprungsländerna