På onsdagen meddelar regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet att man kommit överens om Sveriges framtida migrationspolitik. Bland punkterna finns att underlätta arbetsvillkoren för så kallade ensamkommande flyktingbarn.

– Vi kan i dag meddela att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att remittera migrationskommitténs betänkande, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Arbetet för den migrationskommitté som skulle utreda den framtida svenska migrationspolitiken har inte gått som man tänkt sig, med bara S och MP som till slut kommit till en överenskommelse.

Gräddfil för afghaner utvidgas

Enligt Isabella Lövin (MP) finns ett behov av justeringar och kompletteringar av förslagen. Bland annat vill man underlätta för tusentals afghaner utan asylskäl att stanna.

– Vi är överens om att genast påbörja arbetet med vissa tillfälliga lättnader av försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd, för de som fått tidsbegränsade uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Idag gäller att man inom sex månader måste få ett jobb som är varaktigt i minst två år, det är en orimlig situation i dag.

Kravet på två års anställning vill man minska till ett och öka tidsgränsen för att hitta en anställning från sex till tolv månader.

LÄS ÄVEN: Migrationskommitténs arbete slutade i fiasko

Andra punkter handlar bland annat om att bevilja uppehållstillstånd vid särskild anknytning om det finns så kallade särskilt ömmande omständigheter. Personer som varit länge i Sverige med tillfälligt uppehållstillstånd och ”etablerat” sig här, men som inte längre omfattas av skyddsskäl, ska ändå kunna få stanna.

Åkesson: Det här betyder krig

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:

– Regeringen har kommit överens om migrationspolitiken genom att Socialdemokraterna gått med på Miljöpartiets krav om lättnader. Stefan Löfven visar återigen att det är Miljöpartiet som håller i taktpinnen i invandringspolitiken.

– Nu är man på väg att ännu en gång upprepa samma haveri. Man har uppenbarligen inte lärt sig någonting. Sverige behöver avsevärt mindre asylrelaterad invandring, inte mer. Där är både verkligheten och opinionen tydlig.

– Det här betyder krig, i riksdagen, och i kommande valrörelse. Socialdemokraterna ska inte komma undan detta svek.