Magdalena Andersson behöver Vänsterpartiets stöd i riksdagen för att bli godkänd som statsminister. Förhandlingarna med V-ledaren Nooshi Dadgostar för att försäkra sig om det stödet uppges dock gått i stå. Det innebär att en ny regeringskris kan uppstå när omröstningen hålls i nästa vecka.

Dadgostar är fåordig om hur förhandlingarna går men karakteriserade dem i ett uttalande till SVT på fredagen som ”konstruktiva”. Andra källor inom partiet ger en annan bild där Andersson och Dadgostar inte kunnat komma överens så långt att V är beredda att släppa fram Magdalena som ny statsminister.

Pensionerna och sjukförsäkringen sakfrågor

De sakfrågor som Vänsterpartiet vill få gehör för är höjda pensioner och en förstärkning av sjukförsäkringen – frågor som traditionellt ansetts ligga nära socialdemokratins värderingar. Det framgår inte om det är kraven i sak som Andersson säger nej till eller om det handlar om att principiellt inte ställa ut några löften till Vänsterpartiet inför budgeten som blir nästa nöt för regeringen att knäcka om man tar sig förbi statsministeromröstningen.

V kräver avtal om regeringsinflytande

Enligt källorna har de sakpolitiska frågorna nu helt lagts åt sidan och förhandlingarna helt fokuserats på Vänsterpartiets tredje krav som handlar om att avtala fram regler för hur regeringsunderlaget ska se ut.

Sedan Dadgostar tillträdde som partiledare har V aviserat att det är slut på att agera ”dörrmatta” åt Socialdemokraterna och att man framgent kräver konkret inflytande över politiken för att stödja en S-regering. V-ledaren har tidigare visat att hennes parti är beredda att omsätta de orden i handling när regeringen för en tid sedan höll på att falla på en punkt i JÖK-överenskommelsen om marknadshyror.

C kräver att V hålls utanför regeringssamarbetet

På andra sidan Andersson relativt Dadgostar står Annie Lööf och Centerpartiet, vars stöd Magdalena Andersson också är beroende av – för att bli godkänd som statsminister, för att få igenom sin budget och för att kunna fortsätta regera. Lööf har ställt ultimatum om att hon drar tillbaka sitt stöd om Vänsterpartiet ges något inflytande.

Svårare för Dadgostar att kommunicera fällning nu

När Vänsterpartiet satte ned foten om marknadshyror gav det ett positivt gensvar i väljaropinionen. Det råder osäkerhet om huruvida Dadgostar kan framställa en eventuell fällning av Magdalena Andersson på motsvarande sätt. Andersson har fått höga popularitetssiffror i mätningarna och statsministeromröstningen ska inte handla om sakfrågor utan endast om riksdagens allmänna förtroende för den person som ska tillträda posten.

I ett inlägg på Facebook försöker Dadgostar att kommunicera varför hon inte säger ja till Andersson som statsminister och i stället tar striden när det är dags för riksdagen att ta ställning till budgeten där de sakpolitiska frågorna och inflytandet över hur den ska se ut är tydligare. Dadgostar skriver:

”En del av er undrar varför vi inte bara röstar ja till Magdalena Andersson utan att hålla på att förhandla. Svaret är enkelt: Det handlar om demokrati.”

Enligt V-ledaren kan man inte ge sitt stöd till till en regering vars politik man inte ges möjlighet att påverka. Därför vill hon stämma redan i bäcken i stället för att vänta till budgetförhandlingarna.

Vaga besked från Magdalena Andersson

Från Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är beskeden vaga om hur förhandlingarna fortskrider. Via sin pressekreterare låter Andersson i allmänna ordalag hälsa att ”alla måste ta ansvar för att Sverige får en handlingskraftig regering” och att ”jag är beredd att göra min del”.

Hur Magdalena Andersson ska lösa moment 22-knuten att få stöd från både Vänsterpartiet och Centerpartiet är fortsatt oklart. Läget betraktas av politiska bedömare utifrån som totalt låst och det återstår bara dagar till skarpt läge i riksdagen då statsministeromröstningen ska hållas.

Regeringskris hotar nästa vecka

Om riksdagen inte godkänner Magdalena Andersson faller regeringen och talman Andreas Norlén får då åter dela ut sonderingsuppdrag till partiledare om att bilda ny regering.

Magdalena Andersson kan då få en ny chans att bilda regering, eventuellt innan frågan går till någon annan, då det idag enda andra regeringsalternativet med M, SD och KD också brottas med interna konflikter liknande Anderssons och Dadgostars och saknar majoritetsstöd i riksdagen i nuvarande parlamentariska läge. Med mindre än ett år kvar till ordinarie val är sannolikheten stor för att regeringsfrågan får en lösning utan att ett extra val behöver utlysas.