De många bränderna i Olofström, speciellt bilbränder, menade kommunalrådet Morgan Bengtsson (S) kan ha berott på tristess. Efter att ha fått kritik gör man nu polisanmälningar.

Under våren 2021 rapporterades ett 20-tal bränder på bara några veckor i Olofström. Detta kopplade kommunstyrelsens ordförande Morgan Bengtsson (S) till nedstängningen av bland annat bibliotek, fritidsgårdar och badhus på grund av pandemin och den påstådda tristess detta ska ha medfört.

– Det händer någonting med samhället när man börjar stänga ner, sa Bengtsson i en intervju med statstelevisionen som kallar bränderna för ”oväntade konsekvenser”.

Faksimil SVT

Någon vecka senare ska Bengtsson ha mottagit kritik men också ”flera typer av hot” via olika plattformar på nätet. Han fick då stöd av Olofströms arbetarkommuns ordförande Yvonne Andréasson (S).

– Vi känner att det är helt oacceptabelt att vi politiker ska behöva stå ut med det. Vi ska bli motsagda och få till svars för våra beslut men inte att det blir dödshot. Nu har det eskalerat och vi känner att vi får sätta ner foten för så här får det inte gå till, säger hon.

Någon polisanmälan hade man dock inte gjort.

– När det gäller hot så har vi noll tolerans och polisanmäler alltid om det är mot förtroendevalde eller tjänstepersoner. Det uttrycks på väldigt låg nivå där man inte respekterar andras åsikter. Så vi ska sätta oss med Morgan och vår säkerhetschef när han är tillbaka på måndag, säger kommunchefen Iréne Robertsson.

”Ett fruktansvärt hat”

Facebook skrev Bengtsson själv att det finns ett ”fruktansvärt hat” där ute och att det i denna stund känns ”tråkigt att vara politiker som vill göra skillnad och det bästa för samhället”.

Jag menade såklart i all välmening att tristessen ökar i hela samhället under en pandemi, både hos hos mig och säkert hos dig. Vi har aldrig varit med om något liknande och reagerar olika… Men när nämnde jag fritidsgårdar? Hela samhället är uttråkade och vill att det ska vara över. Jag uppmanade: Håll i, håll ut och håll avstånd… Och de flesta måste tycka att det är tristess??

På måndagen meddelar kommunen i ett pressmeddelande att man gjort polisanmälningar.

När det blir ett så hårt samtalsklimat med personangrepp har det gått över gränsen. Vi alla har en skyldighet och en möjlighet att skapa ett bra samtalsklimat i sociala medier genom att hålla god och vänlig ton, säger Morgan Bengtsson kommunalråd i Olofströms kommun.

[…]

Varken jag eller min familj känner oss hotade utan känner en stor tacksamhet över det stöd vi mottagit från vänner, kollegor och kommuninvånare. Jag upplever inte att det är Olofströmare som ligger bakom de hotfulla kommentarerna, fortsätter Morgan Bengtsson.