Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Ingemar Nilsson röstade förra veckan, av misstag, ja till oppositionens motion om förbud mot barnäktenskap i Sverige. – Det var jag som inte var vaken, säger han till Samhällsnytt.

Ibland kan det tydligen vara svårt att hålla koll på ja- och nej-knapparna i riksdagen. Att trycka ”ja” för att rösta nej och ”nej” för att rösta ja kan ställa till det även för erfarna riksdagsledamöter.

LÄS MER: Nederlag för regeringen när riksdagen sade nej till barnäktenskap

I onsdags förra veckan blev det krångligt för den socialdemokratiske riksdagsledamoten Ingemar Nilsson när han tryckte på fel knapp vid omröstningen om barnäktenskapen:

– Det var det gamla sedvanliga. Det var jag som inte var vaken. Det var inget medvetet val. Så var det, säger han till Samhällsnytt.

Så du röstade ja av misstag?

– Ja, jag gjorde det.

Formuleringen som ledamöterna skulle ta ställning till löd; ”regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag aldrig ska erkännas i Sverige, om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige”.

De politiker som tryckte på ja-knappen röstade med andra ord nej till barnäktenskap. De som tryckte på någon av de andra knapparna röstade inte nej till barnäktenskap. Krångligt.

Nilsson tryckte på ”ja” och röstade på så sätt av misstag nej.

Foto: Riksdagen

”Ett dåligt förslag”

Ingemar Nilsson säger till Samhällsnytt att Socialdemokraterna egentligen inte är för barnäktenskap, trots att man förra veckan inte ville rösta för ett förbud mot dem.

– Anledningen till att vi har sagt nej i nuläget beror inte på sakfrågan, utan det beror på att det är ett dåligt förslag. Vi behöver ett bättre förslag, säger han och fortsätter:

– Vi hade distriktskongress i helgen och i sakfrågan har vi diskuterat och debatterat samma sak. Vi säger naturligtvis nej till barnäktenskap, men förslaget måste vara juridiskt korrekt. Det är det som är problemet.

Omröstningen handlade bara om att tillsätta en utredning?

– Jag vet det, men det finns en sakmotivation. Vi säger nej till ett i grunden dåligt förslag.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skriver i en gemensam reservation att ”det inte helt kan uteslutas att situationer kan uppkomma där ett utländskt barnäktenskap bör erkännas för att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden.”

Framför allt pekar de tre rödgröna partierna på ”EU-medborgarens rätt till fri rörlighet”. Barnäktenskap är inte minst vanligt bland romer och en förändrad svensk lagstiftning skulle kunna försvåra för dem att resa in i Sverige.

LÄS MER: Nederlag för regeringen när riksdagen sade nej till barnäktenskap