Inflationen skenar och både hushåll och företag går på knäna till följd av skyhöga priser på livsmedel, el och drivmedel. När stats-TV intervjuar finansminister Mikael Damberg lyser de kritiska frågorna med sin frånvaro. Damberg framställs i stället som den ansvarsfulle hushållaren med statens finanser och räddaren i nöden för samhällets ekonomiskt mest utsatta grupper.

Med bara en dryg månad kvar till valdagen, intensifierar nu statsmedia sina insatser för att säkerställa att det inte blir regeringsskifte. På onsdagen var det Mikael Dambergs tur att i sin nya roll som finansminister inför tv-kamerorna med störst medialt genomslag försäkra väljarna om att de går den tryggaste framtiden till mötes om de sitter still i båten och låter Socialdemokraterna fortsätta regera.

Sverige genomlever för närvarande en rad kriser där de gängkriminella nu fullt ut utmanar polisen om våldsmonopolet och ser ut att gå vinnande ur striden, där hushåll och företag får sin ekonomi sönderslagen till följd av skenande priser på mat, drivmedel och el och där sjukvården saknar resurser att fullgöra sitt uppdrag.

”Putins fel”

Men trots att Socialdemokraterna regerat de senaste två mandatperioderna och fattat många av de kriminal- energi- och vårdpolitiska beslut som gett upphov till dessa kriser var det inte något som statstelevisionens unga kvinnliga reporter Anna Wallbrandt tyckte att finansminister Mikael Damberg behövde få några kritiska frågor om.

I en filmad intervju på onsdagen fick Damberg i stället oavbruten lägga skulden På Rysslands president Vladimir Putin och profilera sig och sitt parti som de tunga garanterna för att tryggt och ansvarsfullt lotsa svenska folket genom kriserna.

Dystra siffror från KI

Som fond för intervjun var dem ekonomiska prognos som Konjunkturinstitutet nyligen släppt där man förutspår ännu ett värre läge än det Sverige befinner sig i idag, med en verklig lågkonjunktur i annalkande. Det är förutskickelser som finansministern inte ifrågasatte utan kallar ”realistiska”.

Den socialdemokratiska regeringen är dock enligt Damberg utan skuld för något av detta och talade med myndig ton till tittarna genom SVT:s kamera när han förmanade oppositionen för att ”lova vitt och brett” inför valet. Motpolen till sådan ansvarslöshet är enligt finansministern ett fortsatt socialdemokratiskt styre där medborgarna förstår att det är tuffa tider som manar till återhållsamhet.

Damberg tilläts också lägga ut texten om att Socialdemokraterna är det parti som gör de rätta ekonomiska prioriteringarna. Som exempel nämnde han bland annat satsningen på höjda bidrag till de ”svagaste ekonomiska grupperna”, men nämnde inte att dessa idag domineras av utomvästliga asyl- och anhöriginvandrare.

Berömde sig för kritiserat pensionsförslag

Finansministern framhöll också sitt partis och regerings framgång med att ha fått igenom sitt förslag på mer pengar till fattigpensionärerna. Från oppositionshåll hävdas dock att S-regeringen far med osanning här och att de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna skulle ha fått mer i plånboken om utmanarförslaget i stället röstats igenom.

Man kritiserar också det orättvisa i att Socialdemokraterna inte gjort skillnad på låga pensioner hos å ena sidan svenskar som förvärvsarbetat ett helt liv och svenska kvinnor som varit hemmafruar och tagit hand om hem och barn medan mannen arbetat och å andra sidan de migranter som går i pension utan att någonsin ha arbetat en timme eller betalat in en skattekrona i Sverige. Men SVT:s reporter hade inga frågor på det heller.

Skor sig på inflationen

Socialdemokraterna framställer sig som ett arbetar- och löntagarparti och är intimt sammanvuxet med fackföreningsrörelsen. De flesta löntagare har till följd av den skenande inflationen fått uppleva kraftiga reallönesänkningar. Att inte kräva kompensation för detta var något som Damberg nu indirekt manade svenska folket till i sin predikan om återhållsamhet: för att inte driva upp inflationen ytterligare.

Regeringen har fått kritik för att sko sig på inflationen. När priserna stiger, ökar också intäkterna från moms och punktskatter. Det handlar om många miljarder mer till statskassan. I andra länder har man minskat eller helt plockat bort skatter för att hålla konsumenterna skadeslösa och inte utnyttja inflationen som ett sätt att de facto höja folkets skattebörda.

46 000 mer i skatt med fortsatt S-styre

Enligt oppositionen har Socialdemokraterna i regeringsställning de senaste mandatperioderna infört eller höjt hela 45 olika skatter. Man vill nu också införa en ny hög skatt för att kunna rusta upp det svenska försvaret till den nivå som Nato förväntar sig där Sverige aspirerar på medlemskap.

Damberg talade i SVT-inslaget om vikten av att prioritera, men oppositionspartierna uppmaning till regeringen att omprioritera statsutgifterna i stället för att skattehöja har inte hörsammats. En uträkning visar att en genomsnittlig tvåbarnsfamilj med Socialdemokraternas kommande ekonomiska politik skulle åsamkas en ytterligare skattechock på 46 000 kronor. Inget av detta ansåg SVT heller att det fanns anledning att ställa frågor till finansministern om.