Samtidigt som Pyry Niemi sitter i riksdagen för Socialdemokraterna är han även ordförande för RF-SISU Uppland, en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Parallellt med uppdragen säljer han betalkortslösningar till svenska idrottsföreningar åt ett bolag en anhörig till honom är vd för.

Utöver riksdagen och RF-SISU Uppland är Niemi även ordförande i riksdagens EU-nämnd och Nordiska rådets utskott för tillväxt och förvaltning samt ordförande för den svenska delegationen i den parlamentariska Östersjökonferensen, BSPC.

Riksidrottsförbundets uppförandekod stipulerar riktlinjer hur man inom idrottsrörelsen ska förhålla sig till sin maktposition. Där står bland annat:

Korruption handlar om att du utnyttjar din ställning för att uppnå otillbörlig vinning för dig själv eller andra. Det kan ske genom otillbörliga erbjudanden eller otillbörliga relationer, så kallad vänskapskorruption. Otillbörliga erbjudanden kan bestå av mutor i form av exempelvis kontanter, gåvor, måltider, presentkort, fribiljetter eller tjänster. Vänskapskorruption handlar om att gynna någon genom tjänster och gentjänster som bygger på relationer och som gör att gränsdragningen mellan att vara professionell och privat blir svår.

Även i riksdagens uppförandekod uppmanas ledamöter att ”inte utnyttja sin ställning för personlig vinning” och undvika situationer som kan skada folkets förtroende för riksdagen.

Framhåller sin ställning

Parallellt med alla uppdrag hjälper Niemi en anhörig att sälja betalkortslösningar till svenska idrottsföreningar. I mejl som rör betalkortslösningarna framhåller han sin roll som ordförande för RF-SISU Uppland. Mejlet är dessutom skickat från Niemis e-postadress i riksdagen.

Till Expressen säger Niemi att han inte gjort någon egen förtjänst på erbjudandet men medger samtidigt att hans affärer är problematiska.

– Om du ser det på det sättet, vi har rätt att ha bisysslor i riksdagen som riksdagsledamöter. Men däremot har jag bara bidragit med att söka kontakt, jag tjänar inga pengar på det här. Jag hjälper bara min anhörig att öppna dörrar. Jag har inte gjort någon egen förtjänst på det, säger han.

Lovar bättring

Han lovar nu att sluta presentera sig som ordförande för RF-SISU Uppland i denna kontext. Även att presentera sig som riksdagsledamot i dessa sammanhang ska han sluta med.

– Jag kommer absolut att upphöra med mina kontakter. Det kan jag garantera.

Enligt Annelie Karlsson, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, är Niemis erbjudanden inte acceptabla. Även från Riksidrottsförbundets uttrycker man skepsis om agerandet är lämpligt.