I enlighet med det så kallade januariavtalet mellan regeringen och stödpartierna C och L ska den tillfälliga migrationslagen förlängas i två år, men samtidigt luckras reglerna för familjeåterförening upp och i sommar kan anhöriga till så kallat alternativt skyddsbehövande ansöka om uppehållstillstånd. I Eskilstuna kommer man att försöka förmå nyanlända att välja bort kommunen.

Enligt en tidigare beräkning kan de nya reglerna komma att omfatta anhöriga till ca 20 000 personer. I Eskilstuna menar kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) att beslutet är taget utan hänsyn till dess följdverkningar.

– Man har inte gjort någon konsekvensanalys av hur det här kommer påverka Sveriges kommuner. Vår bedömning är att det inom de närmaste åren kan handla om 1 500–2 000 personer för Eskilstunas del – utöver ordinarie inflyttning.

Jansson pekar på att kommunen redan nu har en extrem trångboddhet och ”en enorm utmaning” i att bygga skolor och förskolor. Detta i kombination med att försöka få stopp på skenande kostnader för försörjningsstöd ”var inte vad vi behövde”, säger Jansson.

Åtgärdspaket
Inom kort avser den politiska majoriteten i kommunen att presentera ett batteri av åtgärder med syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd och socialförvaltning samt att få nyanlända migranter att inte flytta till Eskilstuna. Bland annat avser man neka försörjningsstöd till den som bosätter sig i ett så kallat utsatt område, striktare regler för trångboddhet och kriminalisera av köp av hyreskontrakt.

– Eskilstuna har redan i dag en utmaning så det står härliga till. Samtidigt finns mängder av kommuner som dör sotdöden. Vi kan inte bara sitta med armarna i kors. Vi vill uppmuntra människor att starta sina liv på annat håll.