En S-styrd kommun i Sydsverige storsatsar nu mot villaägare som har växtlighet som vetter mot gator. Kommunen har sänt ut inspektörer med måttband som ska besöka alla villatomter och kräva åtgärder om buskar och andra växter inte har tuktats enligt gällande ordningsföreskrifter.

Det är i Blekingekommunen Karlskrona som styrs av Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna som sedan november drivit projektet mot villaägarna.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna föreslår turistskatt – för att rädda klimatet och välfärden

Statsradion som rapporterar om arbetet framhåller att inspektörerna färdas i ”elbil”. Deras arbete är att mäta häckar och träd vid korsningar och utfarter för att se att de håller sig inom gränserna. När det gäller exempelvis en garageutfart får häcken vara maximalt 80 centimeter hög från gatunivå.

Hoppas utvidga kontrollerna

Kommunen har hittills hotat omkring 650 villaägare med böter om de inte utför de åtgärder de ålagts av inspektörerna innan april. I andra kommuner runt om i landet har bötesbeloppet för motsvarande överträdelser varit 5 000 kronor. Bötespengarna kan möjligen välkomnas i krisande Karlskrona vars socialnämnd nyligen redovisade ett underskott på hela 76,9 miljoner kronor.

Det framgår att kommunen granskar varenda villatomt och att arbetet i centrala Karlskrona kommer att vara slutfört i maj. Därefter ska kontrollerna utvidgas till fler områden som Jämjö, Rödeby och Nättraby.

I statsradions inslag berättar inspektörerna att det finns kommuninvånare som blir irriterade.

– Det finns en och annan som är lite irriterad [skratt].

Här nedan syns en skärmdump från SR som visar hur inspektörerna mäter en häck.

S-politiker hotade husbilsägare med böter

I november förra året uppmärksammade Samhällsnytt en annan Blekingekommun för liknande bötfällning mot tomtägare. Det var byggnadsnämnden i Karlshamn som hanterade ärenden rörande parkerade husbilar på garageuppfarter i kommunen.

Socialdemokraten Jan Bremberg (S) som är ordförande i byggnadsnämnden slog fast att det krävs bygglov för att parkera husbilen på tomten. Om husbilarna inte flyttades skulle ägarna tvingas böta 3 000 kronor.

LÄS ÄVEN: S-politiker hotar husbilsägare som parkerar på tomten med böter