När Socialdemokraterna spelade in sin senaste valfilm begav man sig bland annat till Stockholmsförorten Rågsved där en scen skulle filmas med glada skolbarn springande kring S-ledaren Stefan Löfven. Eftersom det knappt finns några elever med svensk bakgrund i Rågsvedsskolan tog filmteamet med sig ett antal bloda blåögda barn utifrån som fick statera som elever på skolan.

Rektor, lärare och elever på Rågsvedssskolan är kritiska. Man uppger också att andra aktörer spelat in film på skolgården tidigare men då inte gjort som Socialdemokraterna, utan låtit de barn som faktiskt går på skolan medverka.

Från Socialdemokraterna försvarar man tilltaget och den falska verklighetsbeskrivningen med att man velat förmedla en bild av Sverige som ett land med mångfald. Detta i motsats till den faktiska segregation som kännetecknar Sverige i allmänhet och ’utsatta’ områden som Rågsved i synnerhet.