Efter att regeringen nyligen meddelade att man i stället för att sänka skatten på el kommer ge ett litet bidrag till hushåll som drabbats av de rekordhöga elpriserna har det spekulerats i hur detta kommer att utformas. Nu är detaljerna klara.

Kompensationen för december, januari och februari kommer att baseras på hushållets månatliga elförbrukning. Som minst blir stödet 100 kronor per månad, max 2 000. Hushåll som förbrukat mindre än 700 kWh i månaden får inget stöd. Utbetalningen kommer att ske automatiskt via elnätsbolagen.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Elbristen beror på inkompetens och korruption

Enligt regeringen omfattas knappt två miljoner hushåll av bidraget och kostar sju miljarder kronor.

De första betalningarna till kunderna kommer att komma så snart elnätsbolagen kan administrera stödet och som en kreditering på elnätsfakturan, enligt energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S). Han tror att kompensationen för december skulle kunna komma i mars eller april.

Förbrukning (kWh) – Stöd per månad (kr)

700-899 – 100

900-999 – 200

1 000-1 099 – 300

1 100-1 199 – 400

1 200-1 299 – 500

1 300-1 399 – 700

1 400-1 499 – 900

1 500-1 599 – 1 100

1 600-1 699 – 1 300

1 700-1 799 – 1 500

1 800-1 899 – 1 700

1 900-1 999 – 1 900

2 000+ – 2 000