Regeringen får nu hjälp av bland annat Sverigedemokraterna att genomföra ett förslag där Försvarets radioanstalt (FRA) ska kunna avlyssna alla elektroniska samtal och meddelanden mellan invånare i Sverige. Enligt förslaget är övervakningen nödvändig för att kunna värna den fria åsiktsbildningen i landet och stärka Sveriges säkerhetspolitiska läge. Den så kallade FRA-lagen som infördes för drygt tio år sedan fick redan i sin nuvarande form och innan den röstades igenom omfattande kritik för att vara integritetskränkande.

Det var på torsdagen som Sveriges Radio uppmärksammade att Sveriges makthavare öppnar för att att ge FRA utökade möjligheter att bedriva signalspaning inom Sveriges gränser. I nuläget får FRA endast bedriva avlyssning på trafik som korsar Sverige gräns.

LÄS ÄVEN: Säpo riktar sig mot politisk opposition – gränsen mellan bevakningsobjekt och aktörer utanför myndighetens uppdrag ”kan suddas ut”

Anledningen till att FRA föreslås få dessa befogenheter är att man påstår att polisen inte räcker till och att Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats. Med hjälp av utvidgad avlyssning menar man med Sverigedemokraterna i spetsen att man ska kunna upprätthålla säkerheten. Kritiker menar dock att övervakningen får en alltmer politisk prägel riktad mot oppositionella åsikter snarare än mot brottslighet.

Samtidigt har regeringen föreslagit att också polisen ska få utökade verktyg för att spionera på medborgarna. Bland annat ska myndigheten med hjälp av så kallade trojaner ta över privata datorer och styra deras inbyggda kameror och mikrofoner.

LÄS ÄVEN: Regeringen vill ge polisen nya spionverktyg – ska kunna ta kontroll över hemdatorers kameror och mikrofoner

Den 1 april i år trädde en ny lag i kraft som ger polisen rätt till mer omfattande hemlig dataavläsning jämfört med tidigare. Kritik har riktats mot att lagen inte har kommunicerats korrekt till medborgarna och är betydligt mer långtgående än vad beslutsfattarna gett sken av.

LÄS ÄVEN: Hemlig dataavläsning går längre än vad många tror – advokat jämför med Orwells 1984

I ett tidigare steg utökades polisens befogenheter för dataavläsning redan 2017. Motiveringen var att myndigheten mer effektivt måste kunna bekämpa terrorismen.

LÄS ÄVEN: Polisen får använda hemlig dataavläsning

Ska lyssna på alla datormeddelanden och elektroniska samtal

Förslaget ger FRA bredare möjlighet att läsa datormeddelanden och elektroniska samtal men där slutar det inte. Flera andra myndigheter ska också kunna ta del av signalspaningen genom FRA. Vid sidan om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) handlar det även om den nyinrättade Myndigheten för psykologiskt försvar.

Det är en myndighet som regeringen menar har till uppgift att bland annat värna den fria åsiktsbildningen och se till att folket ges en annan bild än den som ”motståndaren” vill förmedla. Deras verksamhet ska förstärkas med FRA:s hjälp.

MSB vill avlyssna för att ”identifiera påverkanskampanjer”

I januari förra året publicerade Samhällsnytt flera granskande artiklar om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fram växte en bild av en aktivistisk myndighet som är på väg att införa en statlig kontroll över opinionsbildning i Sverige samt ta på sig rollen av censur av samhällsdebatten.

Redan då kunde vi visa hur MSB vill kunna rikta signalspaning som bedrivs av FRA mot enskilda personer och organisationer – däribland ville MSB inte svara på Samhällsnytts frågor om alternativa medier, opinionsbildare och journalister inom landet ska kunna bli föremål för avlyssning. Detta tillvägagångssätt ska utvidgas och bli verktyg för flera myndigheter enligt ett initiativ med stöd av Liberalerna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

FRA kringgår lagen

FRA har tidigare har uppmärksammats för att vid upprepade tillfällen ha brutit mot lagar och regler när de bedriver signalspaning genom att bland annat överlämna stora mängder material till utländska underrättelsetjänster.

För att undvika problem med lagen när de behandlar avlyssningsdata och personuppgifter har man genom en paragraf om så kallat tekniskt utvecklingsarbete lyckats kringgå krav på att all signalspaning först ska prövas i domstol genom att flytta delar av den till utlandet.

– I det tekniska utvecklingsarbetet har man inte några begränsningar kring vad man får samla in och lagra annat än att man efter ett år måste gallra uppgifterna. Men har man skickat dem utomlands efter en halvtimme så spelar ju det ingen roll. Regeringen har ingen kontroll över hur uppgifterna används, berättade Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, för DN.

Åsiktsavlyssning lagom till valet

I ett Twitter-inlägg skriver journalisten Egor Putilov som stod bakom granskningen av MSB att förslaget öppnar för att åsiktspoliser ska bevaka oliktänkande i landet.

LÄS ÄVEN: MSB vill få tillgång till avlyssning – ska ”identifiera påverkanskampanjer”

FRA-lagen i sin hittillsvarande form infördes för drygt tio år sedan. Den röstades igenom efter omfattande politisk debatt och kritik. I korthet innebar den att FRA från att tidigare bara fått signalspana i etern nu också fick rätt att bedriva signalspaning i kabelburen kommunikation.

authorimage